*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
עברית
אוטוטרוניקה
כיתות י'
כיתות יא'
כיתות יב'
מעשי
עיוני
חינוך תעבורתי
אזרחות
אזרחות מקוונת
אנגלית
הכנה לצה"ל
הסטוריה
חינוך תעבורתי
מחשבים
מידענות
מנהל
מתמטיקה
פיזיקה
שרטוט
חדר מקצוע 
 
מקצועות הרכב בתמת

 

קישור למאגר דפי עבודה

סרטונים והמחשות

 מערכות רכב, מערכות ממוחשבות,

מכניקה הנדסית ומערכות ממוחשבות

 

 

הקישורים הוכנו ע"י הלה צל מח"ט רעות


 

12029
ת.מקצוע מכונאות

12063
אוטוטרוניקה
ת. מקצוע

12073
מע' חשמל ואלקטרוניקה ברכב

תשס"ה 12029בעברית 12063 בעברית 12073 בעברית
תשס"ו 12029 בעברית
12029 בערבית
12063 בעברית
12063 בערבית
12073 בעברית
12073 בערבית
תשס"ז 12029 בעברית
12029 בערבית
12063 בעברית
12063 בערבית
12073 בעברית
12073 בערבית
תשס"ח 12029 בעברית
12029 בערבית

12063 בעברית
12063 בערבית

12073 בעברית
12073 בערבית
תשס"ט 12029 בעברית
בערבית12029

12063 בעברית
בערבית 12063

12073 בעברית
12073 בערבית

תש"ע 12029 בעברית 12063 בעברית 12073 בעברית

שאלוני בגרות במערכות מכונאות רכב:
מערכות מכונאות רכב א - 1 יח"ל - 869101 - שאלון חובה מינימלית בהתמחות. 
מערכות מכונאות רכב ב - 2 יח"ל - 869201 שאלון העמקה בהתמחות.- הרחבה ל- 5 יח"ל. 

869101 - מערכות מכונאות רכב א - 1 יח"ל                

869201 - מערכות מכונאות רכב ב - 2 יח"ל                    

עברית/שנה

ערבית/שנה

עברית/שנה

ערבית/שנה

הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2008 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2008
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2007 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2007
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2006 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2006
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005

שאלוני בגרות במערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב: 849101 ו- 849201
מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב א - 1 יח"ל - 849101 - שאלון חובה מינימלית בהתמחות. 
מערכןת חשמל ואלקטרוניקה ברכב ב - 2 יח"ל - 849201 - שאלון העמקה בהתמחות - הרחבה ל- 5 יח"ל. 


849101 - מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב - 1 יח"ל         849201 - מערכות חשמל ואלקטרוניקה ברכב - 2 יח"ל

שנה שנה
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2012
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2011
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2010
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2009
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2008 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2008
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2007 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf 2007
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2006

 התמחות תחזוקת מערכות הנדסיות:
מדעי הטכנולוגיה — הנדסה, תיכון ובקרה 
2 יחידות לימוד  
894201:

קיץ 2012  
קיץ 2011    
קיץ 2010  
 קיץ 2009  
 קיץ 2008  
 קיץ 2007  
 קיץ 2006  

מבחני גמר של התמ"ת  כולל תשע"ב

 
 

שאלוני בגרות במערכות מכונאות רכב:
מערכות מכונאות רכב א - 1 יח"ל - 869101 - שאלון חובה מינימלית בהתמחות. 
מערכות מכונאות רכב ב - 2 יח"ל - 869201 שאלון העמקה בהתמחות.- הרחבה ל- 5 יח"ל. 

869101 - מערכות מכונאות רכב א - 1 יח"ל                

869201 - מערכות מכונאות רכב ב - 2 יח"ל                    

עברית/שנה

ערבית/שנה

עברית/שנה

ערבית/שנה

הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2012
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2011
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2010
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2009
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2008 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2008
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2007 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2007
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2006 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2006
הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005 הצטיידות למגמת הנדסת מכונות התמחות מכטרוניקה 3220 תשעג.pdf  2005

 Web Part של עורך תוכן

 חדר מקצוע

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר