*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
תוכניות פדגוגיות
קריטריונים לקבלה למסלולים בכיתה י
לוח בחינות בגרות קיץ 2014 תשע"ד
 

 להדפסה לחץ כאן

לוח בחינות בגרות קיץ 2014 תשע"ד

 

תאריך

מקצוע

שאלון

יח"ל

צורת הבחינה

קבוצת לימוד

המורה

שעת הבחינה

מס'

שאלונים

7.3.14

יום ו'

הפקות תיאטרון

51102

1 יח"ל

בע"פ

י"ב תיאטרון

גלית חרמוני

רחל הניג חי

8.00-14.00

24

21.3.14

בגרות בע"פ

16112

4-5 יחל

בע"פ

יב 5 יח"ל

נעמה צרור

 

 

9.00-13.00

136

42

24.3.14

יום ב'

י' גאוגרפיה מסלולרי

57101

1 יח"ל

בע"פ

י' גאוגרפיה

ברוך שקד

10.00-14.00

35

28.3.14

יום  ו'

בחינת בגרות

באנגלית בע"פ

16112

4+5

יח"ל

בע"פ

4 יח"ל – י"ב

5 יח"ל – י"ב

מיכל לזר

רחל בראל

מרה זאידין

8.00-14.00

 

4.4.14

יום ו'

הפקות תיאטרון

דיאלוגים

51101

1 יח"ל

בע"פ

י"א תיאטרון

גלית חרמוני

רחל הניג חי

8.00-14.00

27

9.4.14

ערבית

19102

19205

1 יחל

2 יחל

בע"פ

בע"פ

ערבית י'

ערבית יב'

הדסה

 

הדסה

0800-1200

 

28.4.14

יום ב'

בחינת בגרות

התנסות אמנותית גרפיקה

816203

5 יח"ל

בע"פ

יב' גרפיקה

דני אבקסיס

10.00-15.00

18

29.4.14

יום ג'

פרויקטים בעיצוב

891201

5 יח"ל

בע"פ

יב גרפיקה

דני אבקסיס

9.00-15.00

18

30.4.14

תעשייה וניהול  נמ"י

817206

2 יחל

באישור המפמר

7 תלמידים

איציק תגבור

8.00-11.00

7

1.5.14

יום ה'

מדעי המחשב א'

899222

1 יח"ל

בכתב

הנדסת תוכנה

כיתה י'

אלי קוך

12.30-15.30

16

1.5.14

יום ה'

מדעי המחשב ב'

899205

2 יח"ל

בכתב

הנדסת תוכנה

כיתה י"א

אדר אהובה

09.00-12.00

10

1.5.14

ביוחקר בביולוגיה

43006

5 יח"ל

בע"פ

יב' ביולוגיה

ניבה משולם

08.00-14.00

17

2.5.14

יום ו'

ביוחקר בביולוגיה

43006

5 יח"ל

בע"פ

י"ב ביולוגיה

ניבה משולם

08.00-12.00

18

8.5.14

יום ה'

מעבדה בביולוגיה

43008

5 יח"ל

בע"פ

י"ב ביולוגיה

ניבה משולם

09.00-12.00

35

12.5.14

יום ב'

אזרחות

34114

2 יח"ל

בכתב

י"ב מסלול א'

יב1,יב/2, יב/3, יב/4, יב/5, יב/6

גדי ,גלית טולדנו ,עינת וצ'לו

14.30-16.45

170

12.5.14

יום ב'

אזרחות עבודה

34118

1 יח"ל

בע"פ

י"ב

מסלול א'

גלית טולדנו, עינת, צ'לו וגדי

 

170

15.5.14

יום ה'

אנגלית

16102

3 יח"ל

בכתב

השלמות

צוות האנגלית

13.00-14.15

23

 

 

16103

3 יח"ל

בכתב

השלמות מב"ר י"א/5

צוות האנגלית

14.45-16.00

23

 

 

16104

3 יח"ל

בכתב

השלמות י"ב/5, י"ב/4

מסלול א'

צוות האנגלית

16.45-18.00

206

 

 

16106

4 יח"ל

בכתב

י"א – 5 יח"ל

י"ב – 4 יח"ל

השלמות

צוות האנגלית

15.00-16.15

כולל מועד חורף

 

 

16108

5 יח"ל

בכתב

י"ב- 5 יח"ל

השלמות

צוות האנגלית

16.45-18.15

כולל חורף

 

 

16177

4 יח"ל

5 יח"ל

פרוייקט לוג

שכבת י"ב

4+5 יח"ל

מיכל לזר

 

29

29

22.5.14

יום ה'

מתמטיקה

35801

3 יח"ל

בכתב

י/5 מב"ר

השלמות

צוות המתמטיקה

18.00-19.15

כולל מועד חורף

 

 

35802

3 יח"ל

בכתב

יא/5 מב"ר

השלמות

צוות המתמטיקה

15.30-17.00

כולל תלמידים שירדו מ-4 יחל

 

 

35803

3 יח"ל

בכתב

השלמות

צוות המתמטיקה

13.00-15.00

35

כולל חורף

 

 

35804

4 יח"ל

בכתב

י"א-4 יח"ל במתמטיקה

ליאור , מרנינה ורחל דקל מרכזת

15.30-19.00

35

 

 

35805

4 יח"ל

בכתב

4 יח"ל י"ב

מתמטיקה

רחל דקל

מרנינה ולדמן

13.00-14.45

54

 

 

35806

5 יח"ל

בכתב

5 יח"ל י"א

מתמטיקה

רחל דקל

15.30-19.00

24

 

 

35807

5 יח"ל

בכתב

5 יח"ל י"ב

שולי אליקן

13.00-15.00

28

23.5.14

יום ו'

רוסית

585502

5 יחל

בע"פ

יב רוסית

אולגה פננקו

 

13

26.5.14

יום ב'

תנ"ך

1206

2 יח"ל

בכתב

מסלול א'

כיתות י"א

יא/1, יא/2, יא/3

רונית שינדלר

אתי פייביש

15.00-17.45

106

26.5.14

יום ב'

תנ"ך

1205

2 יח"ל

בכתב

י"ב/4 אתגר

רונית שינדלר

15.00-17.30

7

כולל יב5

29.5.14

יום ה'

ערבית

19102

1 יח"ל

בכתב ובע"פ

י' ערבית

הדסה טלי

11.00-12.30

13

29.5.14

יום ה'

ערבית

19204

2 יח"ל

בכתב

י"א ערבית

הדסה טלי

13.00-14.45

12

29.5.14

יום ה'

ערבית

19205

2 יח"ל

בכתב ובע"פ

י"ב ערבית

הדסה טלי

15.15-17.45

9

29.5.14

צרפתית

17103

2 יח"ל

בכתב

יא'

מתן שולצר

 

3

29.5.14

צרפתית

17201

2 יח"ל

בכתב ובע"פ

3 תלמידי י"ב

באישור המפמ"ר

13.00-15.00

3

29.5.14

יום ה'

רוסית

585502

5 יח"ל

בכתב ובע"פ

י"ב רוסית

אולגה פננקו

11.00-14.00

13

29.5.14

יום ה'

רוסית

585101

1 יח"ל

בכתב

י' רוסית

אולגה פננקו

 

12

2.6.14

יום ב'

ספרות

904441

2 יח"ל

בכתב

י"א/5

רחל הניג חי

14.30-17.30

27

2/6/14

משפטים

49208

2 יחל

בכתב

יא משפטים

דודי כרמלי

9.00-11.00

29

9.6.14

יום ב'

גאוגרפיה

57203

2 יח"ל

בכתב

י"ב ג"ג

מסלול א' +

י"ב/5

גדי אברהם

ברוך שקד

15.30-17.30

78

9.6.14

משפטים

49208

1 יחל

בכתב

י' דודי כרמלי

דודי כרמלי

9.00-11.00

 

9.6.14

יום ב'

גאוגרפיה

57102

1 יח"ל

בכתב

י"ב ג"ג

מסלול א' +

י"ב/5

גדי אברהם

ברוך שקד

18.30-20.00

77

9.6.14

יום ב'

גאוגרפיה

57204

2 יח"ל

בכתב

י"א/5

גדי אברהם

13.00-15.00

23

9.6.14

יום ב'

גאוגרפיה

57205

2 יח"ל

בכתב

י"א ג"ג

ברוך שקד

13.00-15.00

36

9.6.14

יום ב'

מנהל וכלכלה ג'

839207

2 יח"ל

בכתב

י"ב אתגר

איריס פרץ

15.30-18.30

19

9.6.14

מנהל וכלכלה א חשבונאות

839106

1 יחל

בכתב

יב אתגר , 5 תלמידים

שרית פלד

פסגות

09.00-11.30

6

9.6.14

יום ב'

הסתברות וסטטיסטיקה

809203

2 יח"ל

בכתב

י"ב נכשלים

בתעשייה וניהול

מריאנה הולצר

11.30-14.30

5

9.6.14

יום ב'

תולדות האמנות ב'

816102

1 יח"ל

בכתב

י' אמנויות העיצוב

נאווה וולף

09.00-11.00

12

9.6.14

יום ב'

תולדות האמנות א'

816201

2 יח"ל

בכתב

י"ב אמנויות העיצוב

נאווה וולף

11.30-14.30

21

9.6.14

יום ב'

מערכות תפעול בארגון

809101

1 יח"ל

בכתב

י' תעשיה וניהול

מירב בוקר

09.00-11.00

35

9.6.14

יום ב'

מנהל וכלכלה ג'

839207

2 יח"ל

בכתב

ניהול עסקי

י"ב/4

מירב בוקר

איריס פרץ

15.30-18.30

19

9.6.14

הנדסת תוכנה פוייקטים

883599

5 יחל

בע"פ

יב הנדסת תוכנה

אלי קןך

8.00-15.00

15

12.6.14

יום ה'

לשון א'

11107

1 יח"ל

בכתב

שכבת י'

זורית אשכנזי

גלית כהן

גלית אברמוביץ

17.00-19.30

151

12.6.14

יום ה'

לשון ב'

11108

1 יח"ל

בכתב

שכבת י"א

זורית אשכנזי

גלית כהן

גלית אברמוביץ

13.00-16.30

135

12.6.14

יום ה'

לשון ב'

עולים חדשים

11106

1 יח"ל

בכתב

4 תלמידים מ-י"ב

זורית אשכנזי

13.00-16.00

4

12.6.14

קרימינולוגיה

49201

2 יחל

בכתב

יב משפטים וקרימינולוגיה

ארז שט'רייפלר

9.00-11.00

26

10.6.14

משפטים עבודה

49108

1 יחל

בעפ

יב משפטים

דודי כרמלי

 

26

16.6.14

יום ב'

ביולוגיה

43002

 

בכתב

י"ב ביולוגיה

ניבה משולם

10.00-11.15

35

16.6.14

יום ב'

ביולוגיה

43003

1 יח"ל

בכתב

י"ב ביולוגיה

ניבה משולם

12.00-13.30

35

16.6.14

יום ב'

ביולוגיה

43211

2 יח"ל

בכתב

י"א ביולוגיה

שאלון חדש

רותם אזולאי

09.00-11.15

31

16.6.14

יום ב'

כלכלה הנדסית

ניהול  התפעול  ג'

809202

2 יחל

באישור המפמר

יב תעשייה וניהול

מריאנה הולצר

 

18

16.6.14

יום ב'

מבוא למגמה

אמנויות העיצוב

894205

2 יח"ל

באישור המפמ"ר

י"ב אמנויות העיצוב

דגנית קוחלי

 

18

19.6.14

יום ה'

כימיה

37303

3 יח"ל

בכתב

י"א - כימיה

ורדית גלעד

11.00-14.00

8

19.6.14

יום ה'

כימיה

37202

2 יח"ל

בכתב

י"ב כימיה

ורדית גלעד

14.30-16.30

14

19.6.14

עיצוב אתרים

899127

1 יחל

בע"פ

י' הנדסת תוכנה

אלי קוך

9.00-11.00

16

19.6.14

יום ה'

גאוגרפיה גאו טופ

57107

1 יח"ל

בע"פ

י"א/5

גדי אברהם

8.00-14.00

23

23.6.14

יום ב'

היסטוריה א'

22115

1 יח"ל

בכתב

שכבת י'

 

גדי אברהם

צ'לו רוזנברג

מירב בוקר

 

 

09.00-11.00

150

23.6.14

היסטוריה ב'

22116

1 יחל

בכתב

יב'

פרטני

11.30-13.30

10

23.6.14

יום ב'

היסטוריה ב'

תכנית חדשה 

22126

1 יח"ל

בכתב

שכבת י"א

גדי אברהם

ברוך שקד

צ'לו רוזנברג

יונה קליגווסר

11.30-14.45

128

23.6.14

מעבדה בפיזיקה

917533

5 יחל

בע"פ

יב פיזיקה

איליה פוקס

 

 

30.6.14

יום ב'

פיזיקה מכניקה ואופטיקה

36201

2 יח"ל

בכתב

י"א - פיזיקה

בת חן אורן

09.00-11.30

14

30.6.14

יום ב'

פיזיקה חשמל

36002

1 יח"ל

בכתב

י"ב פיזיקה

אליה פוקס

12.00-13.45

27

30.6.14

יום ב'

פיזיקה קרינה וחומר

36003

1 יח"ל

 

י"ב פיזיקה

איליה פוקס

14.15-16.00

27

3.7.14

יום ה'

אמנות התיאטרון

51301

3 יח"ל

בכתב

יב תיאטרון

גלית חרמוני

09.00-12.00

24

3.7.14

יום ה'

יסודות העיצוב

891102

1 יח"ל

בכתב

י"א גרפיקה

דגנית קוחלי

09.00-11.00

17

30.6.14

יום ב

מדעי הטכנולוגיה

894101

1 יח"ל

בכתב

י"א

מירב בוקר

09.00-11.00

9

3.7.14

יום ה'

כתיבה עסקית

808101

1 יח"ל

בכתב

י"ב/4

איריס פרץ

09.00-12.00

10

חסר תאריך

תעשיה וניהול

עבודת פרוייקט

 

3 יח"ל

בע"פ

י"ב

קורס אחה"צ

איציק 7 תלמידים

 

7

 

                                                                                     בברכה

                                                                                   יונה  קליגווסר

                                                                                   מנהלת פדגוגית

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר