*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
חזור לאתר ראשי
איפוס סיסמה
תאור הקורס
רשימת משתלמים
צוות הקורס
לוח זמנים
תמיכה טכנית
רכזים פדגוגיים-ארכיון

האוניברסיטה הפתוחה

המחלקה לחינוך ולפסיכולוגיה
היחידה להשתלמות עובדי-הוראה

 תיאור הקורס ומטרותיו

ריכוז פדגוגי הוא אחד התפקידים הבכירים במערכת הבית-ספרית. על הרכז הפדגוגי להיות בעל יכולת מנהיגותית, עליו להיות בעל ידע ויכולת לפתח תכנית פדגוגית מערכתית לבית-הספר; להנהיג ולנהל במיומנות את רכזי המקצוע וצוותי המורים; לרכז פרויקטים מרכזיים בבית-הספר ולהיחשף למגמות החדשות הרווחות היום במערכת החינוך.

הקורס המיועד למורים מובילים ולבעלי תפקידים מבתי הספר של רשת עמל יותאם למאפיינים ולצרכים הייחודיים של בתי ספר אלו.

הקורס יקנה למשתתפיו מיומנויות תקשורת בינאישית, ומיומנויות אימון ומיומנויות ניהול,  ויכשיר את משתתפיו להובלת נושאים פדגוגיים מרכזיים בבית הספר כגון : קביעת מדיניות הערכה בית ספרית, ניתוח תוצאות מבחנים והפקת ממצאים,  תכנון לימודים והובלת פרויקטים מרכזיים בבית הספר.

 הקורס הינו בהיקף כולל של 112 שעות.  היקף של  72 שעות לימוד פנים אל פנים  ו- 40 שעות לימוד באמצעות רשת האינטרנט בתקשוב א-סינכרוני.

הלימוד ברשת יתבצע בלמידה אישית ושיתופית באמצעות (בהתאמה) דואר אלקטרוני ומטלות מובנות בקבוצות דיון באתר הקורס. השתתפות פעילה ותרומה משמעותית בקבוצות הדיון הינה מחויבות מהותית לאורך ההשתלמות כולה.

באתר הקורס ימצאו עדכוני מידע שוטפים, חומרי לימוד, מטלות, תכני העשרה, קישורים ברשת, קבוצות דיון ופורומים , הפניות למידע, עבודות ותוצרים ועוד.

 נושאי הלימוד המרכזיים :
1.  ריכוז פדגוגי  בהיבט המערכתי
2. פיתוח מיומנויות אישיות וניהול צוות
3. התמקצעות פדגוגית - תהליכי הל"ה (הוראה למידה הערכה
)

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר