*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
על בית הספר
דבר המנהל
מסלולים ומגמות
חינוך ערכי
בעלי תפקידים
אתר יזכור
שביל ישראל תשע"ג

מסלולים ומגמות

מגמת מכונות - מבנאות מטוסים   

הלימודים במגמה מקנים לתלמיד ידע תיאורטי ומעשי באחזקת מטוסים,

בתיקון ובביצוע שינויי מבנה בכל מטוסי חיל האוויר .

וכמובן פענוח סרטוטים טכניים תעופתיים,פירקי מכונות, חוזק חומרים וטכנולוגיה .

מקצועות הלימוד מושתתים על דרישות עדכניות של חיל האוויר.

 

התלמידים עומדים במבחני הגמר ומקבלים תעודת גמר וסיווג מקצועי מטעם משרד התמ"ת.

כמו כן, ניגשים התלמידים בהתאם לרמתם, לבחינות בגרות ויכולים לצבור 14 יח"ל ויותר.
תלמידים העומדים בקריטריונים יכולים לגשת ללימודי המשך במגמת מכונות/מכטרוניקה .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

מגמת מכונות - מנועים   

הלימודים במגמה זו עוסקים בתחומי המערכות המשוכללות של מנועי הסילון,
הבוגרים יופקדו על האחזקה, התיקונים והשיפוצים של המערכות המתקדמות שבמנוע.
בשרותו בחיל האוויר מוסמך הבוגר לטפל בהתאם להכשרתו במנועי F-16 הסילון שבמטוס ה מהמתקדמים ומהטובים בעולם.
הלימודים במגמה מקנים לתלמיד ידע תיאורטי ומעשי באחזקת מנועי הסילון.
וכמובן פענוח סרטוטים טכניים תעופתיים,פירקי מכונות, חומרים וטכנולוגיה .
מקצועות הלימוד מושתתים על דרישות עדכניות של חיל האוויר.
התלמידים עומדים במבחני הגמר ומקבלים תעודת גמר וסיווג מקצועי מטעם משרד התמ"ת.
כמו כן, ניגשים התלמידים בהתאם לרמתם, לבחינות בגרות ויכולים לצבור 14 יח"ל ויותר.

____________________________________________________________________________

מגמת מכונות - טכנאי דרג א' F-16    

הלימודים במגמה זו עוסקים בתחומי המערכות המשוכללות של מטוסי סילון,

הבוגרים יופקדו על האחזקה, התיקונים והשיפוצים של מערכות מתקדמות אלה.
בשרותו בחיל האוויר מוסמך הבוגר לטפל בהתאם להכשרתו במטוסי F-16 המתקדמים ומהטובים בעולם.

התלמידים עומדים במבחני הגמר ומקבלים תעודות גמר וסיווג מקצועי מטעם משרד התמ"ת.

כמו כן, ניגשים התלמידים בהתאם לרמתם, לבחינות בגרות ויכולים לצבור 14 יח"ל ויותר.

תלמידים העומדים בקריטריונים יכולים לגשת ללימודי המשך במגמת  .מכונות/מכטרוניקה

 

____________________________________________________________________

מגמת חשמל -טכנאי דרג א' /מערכות ירי F-16   

מגמה זו עוסקת בלימודי חשמל ומערכות משוכללות של מטוסי סילון,הבוגרים יופקדו על אחזקה, תיקונים ושיפורים במערכות אלו.
בשרותו בחיל האוויר מוסמך הבוגר לטפל בהתאם להכשרתו במטוסי F-16 המתקדמים והטובים בעולם.
התלמידים עומדים במבחני הגמר ומקבלים תעודת גמר וסיווג מקצועי מטעם משרד התמ"ת.התלמידים שעמדו במבחני הגמר ברמת חשמלאי מוסמך זכאים לתעודת חשמלאי מוסמך מטעם משרד התמ"ת.
התלמידים ניגשים בהתאם לרמתם, לבחינות בגרות ויכולים לצבור 14יח"ל ויותר. תלמידים העומדים בקריטריונים יכוליםלגשת ללימודי המשך במגמת חשמל.

 

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר