*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
כיתה י1
כיתה י2
כיתה י3
כיתה י4
כיתה י' 3 
 

 י' 3

כיתה י' 3

מחנך : מאיר הבר

טלפון: 0528479586

אימייל: meirh55@amal1.co.il

 לוח הודעות מחנך

לא קיימים פריטים להצגה בתצוגה זו של הרשימה "לוח הודעות מחנך".

 פורום כיתה י'3

חדשהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
תשובות
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של לוח הדיונים "פורום כיתה". כדי ליצור פריט חדש, לחץ על 'חדש' לעיל.

 לוח מבחנים

לוח מבחנים י' 3
ג 05/11/2013 מתמטיקה
ה 07/11/2013 היסטוריה
ג 12/11/2013 מע' ספרתיות
ד 20/11/2013 פיזיקה
א 24/11/2013 אנגלית
ג 26/11/2013 מע' חשמל
ג 10/12/2013 מע' סיפרתיות
ה 12/12/2013 לשון והבעה
א 22/12/2013 אנגלית
ג 24/12/2013 מתמטיקה
א 29/12/2013 מורשת חיל אויר
ג 07/01/2014 מע' חשמל
ה 09/01/2014 תנך
א 02/02/2014 אנגלית
ג 11/02/2014 מתמטיקה
ג 18/02/2014 מע' סיפרתיות
ד 19/02/2014 פיזיקה
ג 25/02/2014 מע' חשמל
ה 27/02/2014 תנך
ה 06/03/2014 לשון והבעה
ה 27/03/2014 היסטוריה
א 30/03/2014 אנגלית
א 27/04/2014 מורשת חיל אויר
ג 29/04/2014 מע' סיפרתיות
ה 01/05/2014 לשון והבעה
ג 13/05/2014 מתמטיקה
ד 14/05/2014 פיזיקה
ה 15/05/2014 בגרות אנגלית
ה 22/05/2014 בגרות מתמטיקה
ב 26/05/2014 מע' חשמל
ד 23/06/2014 בגרות בפיזיקה

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר