*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
כיתה י"ב 1
כיתה י"ב 2
כיתה י"ב 3
כיתה י"ב 4
כיתה י"ב 4 
 

 י"ב 4

 לוח הודעות מחנך

שנה טובההשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
06/09/2013 09:14

 פורום כיתה י"ב 4

חדשהשתמש ב- SHIFT+ENTER כדי לפתוח את התפריט (חלון חדש).
תשובות
אין פריטים להצגה בתצוגה זו של לוח הדיונים "פורום כיתה". כדי ליצור פריט חדש, לחץ על 'חדש' לעיל.

 לוח מבחנים

לוח מבחנים י"ב 4
ג 05/11/2013 מתמטיקה
ה 07/11/2013 בקרה ומע' ממוחשבות
ג 12/11/2013 אנגלית
ד 13/11/2013 לשון והבעה
ג 10/12/2013 מתמטיקה
א 15/12/2013 אזרחות
א 22/12/2013 מע' הספק
ה 26/12/2013 בקרה ומע' ממוחשבות
ג 07/01/2014 אנגלית
ד 22/01/2014 לשון והבעה
ה 30/01/2014 בקרה ומע' ממוחשבות
ג 11/02/2014 מתמטיקה
א 16/02/2014 אזרחות
ג 25/02/2014 אנגלית
א 09/03/2014 מע' הספק
ה 20/03/2014 בקרה ומע' ממוחשבות
א 30/03/2014 אזרחות
ג 29/04/2014 אנגלית
ד 30/04/2014 לשון והבעה
ג 13/05/2014 מתמטיקה
ה 15/05/2014 בגרות אנגלית
ה 22/05/2014 בגרות מתמטיקה
ה 12/06/2014 בגרות בעברית: הבנה, הבעה ולשון

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר