*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
אווירודינמיקה
אנגלית
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
הומניסטיקה
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
חשמל
מכונות
הודעות מקצוע
פורום מקצועי
מאגר משאבים
מתמטיקה
פיסיקה
למידה מתוקשבת 
רשת עמל > עמל רמת דוד > למידה מתוקשבת
 

 E-Learning

הערכות בתי הספר לפעילות מקוונת בחרום נועדה לשמירה על קשר עם התלמידים ולמידה מרחוק בזמן בו לא ניתן לקיים לימודים כסדרם בבתי הספר.

התנאים לתפקוד מיטבי במצבי חרום באמצעות הסביבה המקוונת הם קיום תקשורת ופעילות של הוראה- למידה מקוונת בעת שגרה, והערכות מכוונת למצב חרום.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Moe/LMS/

 מקצועות הלימוד

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר