על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


קונסטרוקטיביזם Constructivism
1925-1917 ברה"מ
התנועה הקונסטרוקטיביסטית צמחה ברוסיה. היא התגבשה בשנים שלאחר המהפכה הקומוניסטית ב- 1917 ושאבה מאידאולוגיה זהה. האמנים הצהירו כי הם שואפים ל"הבעה קומוניסטית של סטרוקטורות חומרניות", ושבסיס לעבודתם הוא "קומוניזם מדעי".

היוצרים הקונסטרוקטיביסטים בתחומי הקולנוע, האמנות הפלסטית, האדריכלות והעיצוב שאפו ליצור אמנות חדשה לחברה החדשה. הם רצו לפעול ליצירת סביבה חזותית התואמת את ערכיה ואת צרכיה של החברה הסוציאליסטית החדשה. הם דגלו במעורבות של האמן בחברה, ושללו את הגישה "אמנות לשם אמנות". לדעתם על האמן לעבוד בצמוד לתעשייה, ללמוד תכונות של חומרים וצורות כדי ליישם אותם בעיצוב היום-יומי למען ההמונים. חלק ממבקרי האמנות החדשים הציעו לקרוא לאמנים הקונסטרוקטיביסטים "פועלים של אינטלקט", והקונסטרוקטיביסטים עצמם קראו ליצירותיהם "תוצרת אינטלקטואלית". התייחסות זו, אל האמנות כאל תוצרת ואל האמן כאל פועל, נבעה מהמוסכמה, שרווחה בעולם הקומוניסטי, שזכות קיום הייתה רק למי שעובד ומייצר דברים חומריים.

הקבוצה הקונסטרוקטיביסטית הראשונה הופיעה ב- 1921 במכון לתרבות האמנים (INCHUK) במוסקבה. עם חברי הקבוצה נמנו אלכסי גן (שניסח את התכנית של התנועה),לובוב פופובה, אלכסנדר רודצ'נקו ואחרים. המושג "קונסטרוקטיביזם" הופיע באותה השנה, ומקורו במילה "הרכבה". הכוונה לטכניקה של פיסול שהופיע לראשונה אצל פיקסו ואומצה והורחבה על ידי פסלים קונסטרוקטיביסטים מרכיבים פסל מחלקים שונים (בשונה מהטכניקה המסורתית של פיסול או כיור גוש חומר שלם).

הפועלים היו לאדוני העולם החדש בהתאם לחזון המהפכה הבולשביקית. תעשייה ומכונה היו למאפיינים של הפועלים ולסמל של השלטון הקומוניסטי. על רקע זה נולד המושג "קונסטרוקציה" שבא מהתחום הטכנולוגי-הנדסי. יצירה קונסטרוקטיביסטית מתאפיינת בחיסכון בחומרים, בדיוק, בתכנון ברור ובהיעדר אלמנטים דקורטיביים. כדי לתת ליצירותיהם אופי קונסטרוקטיביסטי השתמשו האומנים בחומרים תעשייתיים. סגנונם היה גאומטרי, מדויק, חסר הבעה רגשית-אישית, פשוט, וחסכוני מבחינת ארגון, צבע וחומרים.

בית הספר וחוטמא"ס היה למוסד חינוכי גבוה שלימד בהתאם לרוח הקונסטרוקטיביסטית. בראשיתו עודדה המדינה את האמנים והמעצבים האוונגרדים להיות מעורבים בחברה ובפוליטיקה, והטילה עליהם משימות חשובות בתחום התעמולה: עיצוב תפאורה לחגים קומוניסטיים, עיצוב כרזות תעמולה וכו'. אלכסנדר רודצ'נקו עסק בפרויקט תעמולתי חשוב - עיצוב "מועדוני הפועלים". לובוב פופובה עיצבה תפאורה למחזות החדשניים שביים מיירכולד. עיצובים חדשניים לא פחות היו בתחום העיצוב הגרפי והאדריכלי של אל ליסיצקי.
דווקא התעשייה לא מיהרה לאמץ סוג חדש זה של עיצוב. התחום היחיד שבו הצליחו האמנים והמעצבים הקונסטרוקטיביסטים להשתלב היה עיצוב טקסטיל.

סוף שנות העשרים ותחילת שנות השלושים - תקופת עלייתו והתחזקותו של יוזף סטלין לשלטון התאפיינו בחזרה לאמנות בסגנון ראליסטי, אמנות שכונתה הראליזם הסוציאליסטי. התנועה הקונסטרוקטביסטית דעכה ועמה הרעיונות האוטופיים על אודות עולם חדש, צודק ושוויוני.

מקורות
הדס, נ' (1996), עיונים באמנות המאה העשרים, המרכז לחינוך הטכנולוגי, חולון.
מייזליש, ז' (עורכת), (1981), אמנות בעידן הטכנולוגי, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.

Akiama, A. and others (1996), The Dictionary of the Art History, Grove, New York.


כתבה: אלה טל
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום