על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית
דימוי וטקסט 

האמנות בעִתה- אחורה, קדימה ואתה
דימוי וטקסט

קהל היעד:
כיתות יא'-יב'

מטרות הפעילות (מטרות תוכן , מטרות חשיבה, מטרות תקשוב):
·         הכרות מעמיקה עם כלי העבודה של Google Art.
·         התלמיד יעסוק במערכת היחסים בין דימוי לטקסט.
·         התלמיד ייחשף לאפשרויות פרשנויות שונות ליצירת אמנות.
·         תוצר אישי המשתמש בטקסט כחלק מהיצירה החזותית.

רציונל והנחיות כלליות:
פרויקט זה מתבסס על היכולת של
Google Art לערוך חיתוכים וחיפושים שונים על פי נושא, טכניקה ועוד, וכן על היכולת של הכלי להגדיל ולבודד דימויים מתוך יצירת אמנות.
כל תלמיד יצור עבודה אישית המתבססת על פרט נבחר מיצירה שלמה.
בנוסף יכתוב או יצרף קטע טקסט שיתאים ליצירה שלו.
יש לקיים שיעור מקדים המציג את כלי העבודה של Google Art.

מהלך העבודה:
א.      המורה יציג במליאה מצגת בליווי הרצאה מקדימה של עבודות אמנות הכוללות טקסט וידון במערכת היחסים הנוצרת בין הטקסט לדימויים 
         ביצירה.
ב.      בעזרת הממשק של Google Art ניתן להתמקד בפרטים של יצירה שתיבחר ע"י המורה.
ג.       המורה יחלק לתלמידים קטעים/ פרטים, שונים מאותה יצירה (בגודל גלויה למשל) או אותו פרט.
ד.      כל תלמיד יצור יצירה אישית מהפרט שקיבל ויצרף לה טקסט הכולל: אמירה, סיפור או שיר, קטע אקטואליה מעיתוני השבוע ועוד שילווה את  
         העבודה.
ה.     בתום שלב זה יוצגו העבודות במליאה עם הסבר של כל תלמיד.
ו.        בשלב הסופי יציג המורה את היצירה המקורית והפרשנות המקורית שלה.


מצגת לדוגמא
יש לפתוח את המצגת בדפדפן כרום

  

דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום