על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית
מדיוקן עצמי לדיוקן קבוצתי 
האמנות בעִתה- אחורה, קדימה ואתה
מדיוקן עצמי לדיוקן קבוצתי

קהל היעד:
כיתות י'

מטרות הפעילות (מטרות תוכן, מטרות חשיבה, מטרות תקשוב):
-      הכרות מעמיקה עם כלי העבודה של Google Art.
·      הכרות עם טכניקות אמנותיות שונות.
·      הכרות עם המושגים: סמל, דימוי, איקונוגרפיה.
·      יישום: אינטגרציה בין לימוד עיוני ומעשי.
·      יישום: תוצר קבוצתי חזותי.
·      חוויה לצורך גיבוש חברי קבוצת הלימוד.

רציונל והנחיות כלליות:

פרויקט זה מתבסס על היכולת של
Google Art לבודד ולהגדיל פרטים.
הפעילות מצריכה עבודה מקדימה של המורה.
יש לקיים שיעור מבוא המציג את כלי העבודה של Google Art.

מהלך העבודה:
א.      המורה יבחר מספר דימויים מתוך יצירות אמנות שבתכנית הלימודים (או יצירות אחרות) ויכין מצגת שלהם ב- Google Art.
ב.      המורה יציג את הדימויים בפני הכיתה וכל תלמיד יבחר דימוי עמו הוא מזדהה
ג.       התלמיד יחקור את הדימוי ואת משמעותו ומקומו ביצירה בעזרת איתור היצירה ב - Google Art. על התלמיד להסביר את מיקום הפרט ביצירה ו
          ולנמק את בחירתו.
ד.      התלמידים יקבלו מצע בפורמט אחיד (למשל דיקט בגודל 20X20) וייצרו עליו את הדימוי בכל טכניקה שיבחרו.
ה.     היצירות תוצגנה יחד, כיצירת אמנות היוצרת דיוקן קבוצתי של תלמידי הכיתה.

מצגת לדוגמא
יש לפתוח את המצגת בדפדפן כרום

דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום