על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


עמוד השער לספר השירה של מרינטי Zang Tumb Tumb
1912 איטליה

עיצוב עמוד השער לספרו של מייסד הפוטוריזם מרינטי נעשה בידי המשורר הצרפתי גיום אפולינר. אפולינר התעניין מאוד באמנות, הכיר באופן אישי אמנים וביניהם פיקסו, בראק, דושאן ורבים אחרים, והקדיש כמה מאמרים לאמנות ולאמנים בני זמנו.

אפולינר קידם בברכה כל התפתחות חדשה בתחום האמנות. תנועת הפוטוריזם הייתה אחד הזרמים האוונגרדיים בזמנו, ולכן התעניין בה.

עמוד השער מעוטר בקליגרמה - הכתב יוצר תמונה המתייחסת לנושא השיר. בין 1914 ל- 1917 הוציא לאור אפולינר כאלף קליגרמות, ואפילו פרסם ספר בנושא. מרבית הקליגרמות היו פיגורטיביות, מתארות סוס, שעון, ציפור וכו'; העיסוק שלו ב"שירה החזותית", תחום המקשר בין מילה ודימוי, היה רחב מאוד.
הפוטוריסטים השתמשו בכיתוב בתוך יצירותיהם כדי להכניס את הרעש, את החיים המודרניים במלואם אל תוך הציור. הפעולה של אפולינר היית המקבילה לזו של פוטוריסטים: הוא הכניס את הדימוי החזותי אל תוך השיר.

השירה הייתה מרכיב חשוב ביצירה הפוטוריסטית. "שירי רעש" היו נקראים בערבים פוטוריסטיים. הם היו מחקים את הרעשים של החיים המודרניים (פיצוצים, רעשים של מטוס, מכונית וכו') באמצעות הברות חסרות משמעות מילולית.

בעמוד השער עוצבו חלק מהמילים בקווים עבים ובאותיות גדולות, כנראה כדי לבטא את עוצמתן: "זאנג טומב טומב" (שם הספר) - באותיות גדולות מלמעלה. למטה "טומב" חוזר כמה פעמים, זה אחר זה, באלכסון משמאל לימין, ונעשה קטן יותר כל פעם כלומר מתרחק ונחלש. הצלילים "זאנג טומב - טומב, טווומב- טווומב, טווומב-טווומב..." מזכירים התחלת התנועה של הרכבת והתרחקותה ("ווו" - זה השריקה של הרכבת). הקליגרמה עוזרת לפענח את המשמעות. הרכבת היתה אחד הדימויים החשובים של המודרניות, מהירות וקידמה בציוריהם של פוטוריסטים.

הקליגרמה מבטאת את התנועה של הרכבת גם ע"י שינויי גודל המילים וגם ע"י שימוש באלכסונים.

הפוטוריסטים העריצו כוח ואלימות התכונות הללו באות לידי ביטוי גם בקליגרמה: ה"טומב- טומב" של הרכבת חוצה וחודרת לכותרת משנה ("מילים בחופש") הכתובה בצורת קשת. קשת המעגלת מייצגת את הנשי והחלש ולכן בזויי בעיניי הפוטוריסטים הקווים הישרים של הרכבת זה הגברי הנערץ.

מקורות

Bohn, W. (1993), Apollinaire, Visual Poetry, and Art Criticism, Bucknell University Press.

כתבה: אלה טל

זאנג טומב טומב, עמוד השער, 1912, מתוך אתר blogspot
זאנג טומב טומב, עמוד השער, 1912, מתוך אתר blogspot
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום