על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


מלחמת הדגים, אנדרה מאסון Battle of Fishes, Andre Masson
1927 המוזיאון לאמנות מודרנית (מומה), ניו-יורק

חול, ג'סו, שמן, דיו ופחם על בד, 36X73 ס"מ

מאסון הצטרף לקבוצה הסוריאליסטית בשנת 1924, לאחר פגיעה פיזית ונפשית קשה במלחמת העולם הראשונה. חוויותיו מן המלחמה גרמו לו להאמין כי בכל יצור חי חבויים רוע וסדיזם המתפרצים החוצה ברגע המתאים. הצטרפותו לתנועה הסוריאליסטית נבעה מרצונו לחשוף ביצירה האמנותית את אותו רוע תת-מודע.

מאסון שייך לפלג הביומורפי של הסוריאליזם. הציירים השייכים לפלג זה דגלו ברעיון כי עצם תהליך היצירה צריך להיות אסוציאטיבי ותת-מודע. זאת בניגוד לציירים של הסוריאליזם הווריסטי (כמו דאלי או מגריט), שדגלו ברעיון כי התהליך הוא מודע ומתוכנן לפרטי-פרטים במטרה ליצור תמונת עולם בלתי הגיונית, המערערת את תפיסת עולמו של הצופה. מאסון מצידו האמין כי תהליך תת-מודע יחשוף ביצירה את הרוע והסדיזם. 

ואכן, ביצירה זו טכניקת העבודה של מאסון היא חלק בלתי נפרד מהרעיון של העבודה. היצירה מורכבת מסוגי חומרים שונים היוצרים עולם תת-מימי – חול, רישום של צורות המזכירות דגים, צבע אדום ונוזלי הנראה כדם וצורות ביומורפיות שונות. הקומפוזיציה הפתוחה מעניקה תחושת תנועה ואקראיות, ומגע היד של האמן תזזיתי ומחזק תחושה זו.

בתהליך העבודה שילב מאסון מספר טכניקות, ועבד כך שמערכת הקשרים בין חלקי העבודה השונים מבוססת על אסוציאציות ולא על מערך הגיוני. בתחילה הוא שפך על הבד ג'סו – חומר שקוף ודביק המשמש בדרך-כלל למריחת בדים. לאחר מכן הוא שפך על הבד חול, שנדבק לג'סו. האוסציאציה שיצרו צורות החול על הבד הייתה של עולם תת-מימי. שפיכת הצבע האדום הוסיפה את הרובד של מלחמה. לאחר מכן רשם האמן באופן מהיר את צורות הדגים.  

התוצאה היא יצירה על גבול המופשט, המעלה אסוציאסציות לאלימות ושפיכות דמים המתרחשות בעולם תת-מימי. היצירה אינה מספקת כל רמז לסיבה לאלימות או לתוצאות הקרב, אלא מציגה את האלימות כמצב נתון וכדרך חיים. הצגה זו היא חלק מהמילון הצורני של מאסון, ומהפילוסופיה האישית שלו, שמקורה כאמור, בניסיון חייו ובפציעתו במלחמת העולם הראשונה, שנתפסה בעיניו, כמו בעיני רבים, כהתפרצות אלימה, חסרת פשר ותוצאה.

מקורות וקישורים
אתר המומה
אתר אוניברסיטת אוקספורד
אתר springerlink
אתר all-art
אתר antiessays
אתר andysanimation 

כתב: נעם טופלברג

מלחמת הדגים, 1927, מתוך אתר 3.bp.blogspot
מלחמת הדגים, 1927, מתוך אתר 3.bp.blogspot
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום