על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


מניפסט היסוד של הבאוהאוס, ולטר גרופיוס bauhaus Manifesto
1919 גרמניה
המניפסט נכתב בידי גרופיוס, מייסד הבאוהאוס. בבאוהאוס ראו חשיבות רבה במיזוג של אמנות וחיים - עיצוב לצורכי היום-יום. למעשה ניסו ליצור קשר חדש בין האמנות והתעשייה, קשר שבמסגרת התהליכים שנבעו מן המהפכה התעשייתית לא עלו יפה.

במניפסט מועלים שלושה עקרונות מרכזיים שעל פיהם ניסו לחנך סטודנטים בבאוהאוס:
  1. ביטול הפרדה בין אמנות לאומנות
  2. שיתוף פעולה בין כל האומנויות והאמנויות לשם בניית הבניין האידאלי
  3. חשיבות המיומנות המקצועית בעבור היוצרים
גרופיוס הצהיר כי "המטרה הסופית של כל הפעילות האמנותית הוא הבניין". מדובר לא רק בעליונותה של האדריכלות, בחשיבותה כסביבה מידית הדורשת עיצוב ולכן נוחה למימוש העיקרון של מיזוג האומנות והאמנות, ובמעורבות האמנות בחיי היום-יום; האזכור של "הבניין" הוא דו-משמעי ומטפורי: מדובר בבנייה משותפת של ישות רוחנית חדשה.

גרופיוס ביטא אחד מהלכי הרוח של התקופה שהופיע אצל קודמיו, ביניהם ויליאם מוריס - חזרה אל העולם הרוחני של ימי הביניים. השם "באוהאוס" עצמו לקוח מהתארגנות ימי ביניימית של גילדת הבנאים. ומעצם מקור השם נבע איור "הקתדרלה" לשער המניפסט שתיאר בחיתוך עץ מבנה קתדרלה זוהר בכוכבים, איור של ליונל פיינינגר.

מקורות
בן-פשט, מ' (1994), היבטים בתולדות העיצוב, משרד החינוך והתרבות.
מייזליש, ז', (עורכת), (1981), אמנות בעידן הטכנולוגי, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.

Akiama, A. and others, (1996), The Dictionary of the Art History, Grove, New York.


כתבה: אלה טל
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום