על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


המניפסט הקומוניסטי, קרל מרקס, פרידריך אנגלס The Communist Manifesto, Marx, Engels
1848 לונדון
"המניפסט הקומוינסטי" הוא מסמך הצהרת העקרונות של התורה הקומוניסטית וגם תכנית מעשית המיועדת למאמיניה. המניפסט נכתב בעקבות הקונגרס הלונדוני של המפלגה הקומוניסטית העולמית. את כתיבת המניפסט הוחלט להטיל על קרל מרקס - כלכלן והוגה דעות גרמני ממוצא יהודי, ועל חברו הסוציאליסט פרידריך אנגלס, שהציג בפני מרקס את התנאים הכלכליים באנגליה ואת מעמד הפועלים הבריטי.

במניפסט נאמר שההיסטוריה של האנושות הייתה היסטוריה של המאבקים בין מעמדות; מאבקים בין מנצלים למנוצלים. בתקופה המודרנית החריף מאבק זה, והתגבשו שתי מעמדות עיקריים: הפרולטריון (עובדים, פועלים) המנוצל והבורגנים (בעלי ההון) המנצלים. הדבר היחיד שמעניין את בעלי ההון הוא עשיית כסף, וכדי להגיע למטרה זו הם אינם בוחלים בשום אמצעי. הכוח שלהם נובע מן הבעלות על הכלים - על המכונות שבעזרתן יוצרים מוצרים. לפועלים, לעומת זאת, אין דבר למעט הידיים שלהם. בעלי ההון "קונים" את הפועלים והופכים אותם ל"כלים חיים" שלהם; השכר שהפועלים מקבלים על עבודתם אינו הולם את תפוקתם אלא רק מאפשר להם לשרוד ולהישאר בתחתית הסולם החברתי.

לדוגמה: בעל ההון - בעל המאפיה. כלי ייצור שבבעלותו: המאפייה והמכונות שבה. הפועל אופה ביום 20 לחמניות אך שכרו הוא לחמנייה אחת. בעל ההון מקבל 19 לחמניות על אף שלא עשה דבר. הוא מוכר אותן ומקבל בעבורן עוד כסף ובו הוא קונה עוד מכונות, שוכר עוד פועלים, אופה עוד לחמניות, וכן הלאה.

אם הפועלים מנוצלים, מדוע אין הם מתקוממים כנגד המצב הבלתי צודק הזה? הפועלים אינם מתקוממים כי הם אינם מודעים למצבם. כל המערכות: הפוליטית, הדתית, התרבותית (כולל האמנות) משרתים את בעלי ההון ומהווים כלי תעמולה המצדיקים את הסדר הקיים.

בשלב ראשון הציע מרקס לעורר את המודעות של המנוצלים למצבם, ובשלב שני לעורר מרד של הפרולטריון נגד הבורגנים. על פי מרקס יהווה מרד זה מהפכה קומוניסטית עולמית. כשפרולטריון ינצח במאבקו הוא יבטל את ההון הפרטי, וכל הכלים והרווחים יהפכו לקניין הקולקטיב. במדינת הפועלים המערכת התרבותית-הפוליטית תהיה של הפועלים ולמענם. גם האמנות תשמש ככלי תעמולה וכאמצעי חינוך ותייצג את הערכים של הפרולטריון.

מקורות
שפירא, י', בן-אליעזר, א' (1990), יסודות הסוציולוגיה, עם עובד, תל אביב.

Marx, K., Engels, F. (1900), Manifeste du Parti Communiste, Social-Democrat, Geneve


כתבה: אלה טל
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום