על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


כל גרמניה מקשיבה לפירר / כרזת פרסומת למקלט רדיו, מעצב אנונימי Ganz Deutschland hoert den Fuehrer, Anonymous
1936 גרמניה הנאצית
עיצוב מקלט הרדיו על ידי וולטר מריה קירסטינג
(Walter Maria Kersting)

המשטר הנאצי השתמש באמנות ובעיצוב לצורכי תעמולה. כדי שיוכלו לשרת את המשטר, היה על הביטויים החזותיים להיות קלים להבנה ומובנים לכול באופן חד-משמעי, ולהציג את הערכים הנאציים באור חיובי שלא מעלה ספקות.

כרזת הפרסומת לרדיו להמונים נמנית עם כרזות התעמולה. מקלט הרדיו, שהיה כשלעצמו מכשיר תעמולה, במרכז הקומפוזיציה וגודלו ניכר. הצבע מבליט אף הוא את המכשיר: המכשיר השחור מופיע על רקע של שמים שצבעם תכלת בהירה. הכיתוב באותיות גותיות שחורות גדולות נמצא מעל התמונה ומתחתיה.

הכיתוב הגותי היה מקובל בצפון אירופה בימי הביניים וברנסנס. הנאצים אימצו אותו (עד 1941), והוא נחשב לסמל ארי המבטא את המורשת והתרבות הגרמניים. סביב מקלט הרדיו נראים אנשים קטנים המקשיבים לו. הם ממלאים את כל הרקע, וביחס אליהם נראים ממדיו של הרדיו מונומנטליים.
בקדמת הכרזה ניתן להבחין בין האנשים השונים, גברים ונשים שפרטי לבושם מעידים על השתייכותם למקצועות שונים, לרבדים שונים בחברה הגרמנית. למרות ההבדלים במעמד החברתי, מאוחדים כל הגרמנים סביב הרדיו הענק שמייצג את הפירר.

במישור העליון של הכרזה כבר לא ניתן להבדיל בין אדם לאדם. הצפיפות הופכת את ההמונים לישות אחת והמאזין הפוטנציאלי של הרדיו להמונים מוזמן להרגיש כחלק מחברה מאוחדת. (כנראה שתחושת השייכות, ה"ביחד", היא מרכזית בהוויה האנושית; פרסומות רבות פועלות עלינו דרכה.)

מקלט הרדיו המתנוסס מעל האנשים הקטנים נראה כמנהיג הנושא נאום מעל במה רמה לפני המון מעריץ. המנהיג הדגול מול אנשים קטנים מזכיר את דמות האב מול ילדיו, דמות שנוטעת תחושת ביטחון. אחד המסרים הסמוים בפרסומת הוא שהאזרחים יכולים להפקיר את גורלם לידי ה"אב" הנבון, לסמוך על המנהיג הנאצי בעיניים עצומות. יחד עם זאת יש משהו מאיים ברדיו השחור והענק המתנוסס מעל ההמון שמחוויר בצלו. שכן, השלטון הטוטליטרי גימד את האזרח הקטן ומחק את ערכו על מנת להפכו לחומר נוח למניפולציה בידי השליטים.

מקור

Lehmann-Haupt, H. (1954), Art under a Dictatorship, Oxford University, New York.


כתבה: אלה טל

תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום