על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


הגלסנוסט glasnost
1986 ברה"מ
פירוש המושג "גלסנוסט" בשפה הרוסית הוא פתיחות. הגלסנוסט הוא מדיניות של חירות מוגברת בתחומי החברה והתרבות, מדיניות שהנהיג מנהיג ברית המועצות מיכאיל גורבצ'וב בשנת 1986. המדיניות אומצה בידי הממשל הסובייטי לצד מדיניות הפרסטרויקה (בנייה מחדש), שאפשרה גמישות כלכלית מסוימת ושיפור היחסים עם המערב.

באמצע שנות השמונים החל תהליך הקריסה וההתפוררות של ברית המועצות ושל הגוש הקומוניסטי, תהליך שהיה לאירוע המסעיר ביותר לקראת סוף המאה העשרים. תהליך הקריסה הפתיע את המומחים בתחום ועלה בהיקפו ובעוצמתו על כל תסריט אפשרי. בתוך שנים מועטות פורק הגוש של מדינות מזרח אירופה, "מסך הברזל" הורם, גרמניה המזרחית חדלה להתקיים ואוחדה עם גרמניה המערבית, וברית המועצות התפוררה לרפובליקות עצמאיות שאינן קומוניסטיות.

כבר בשנות השבעים הסתמנו בכלכלה הסובייטית אותות קיפאון ושקיעה ועמן התעוררו מפעם לפעם גם בעיות של שליטה מבית ומחוץ. ברית המועצות הלכה והסתבכה במלחמתה באפגניסטן, לא הצליחה להרגיע את התסיסה בפולין, וסבלה מפיגור טכנולוגי ומירידה בתפוקה בתעשייה והחקלאות.

בשנת 1985 התמנה לתפקיד מזכ"ל המפלגה הקומוניסטית של ברית המועצות מיכאיל גורבצ'וב, אדם צעיר שלא היה ידוע במערב. עם היכנסו לתפקיד הוא הכריז על מדיניות חדשה שמטרתה הייתה להביא לרפורמות מרחיקות לכת שכיוונן פתיחות פוליטית ובנייה מחודשת של כלכלת המדינה. בתחילה התייחס המערב בחשדנות לרפורמות, הללו אך גורבצ'וב הצליח במהרה לרכוש את אמונם של מנהיגי המעצמות ולהוכיח כי כוונותיו רציניות. המדיניות החדשה הוגדרה בעזרת שני מושגים: גלסנוסט (פתיחות) ופרסטרויקה (בנייה מחדש).

גורבצ'וב במדיניותו הקל מאוד את הפיקוח הפנימי, שיפר את מצב זכויות האדם והחליש את כוחם של מוסדות הדיכוי של השלטון הקומוניסטי: מחנות העבודה פורקו, אסירים פוליטיים שוחררו, מידע חסוי הותר לפרסום, חופש המחקר, חופש הביטוי וחופש ההתאגדות הקלו על האזרחים, וחופש התנועה עודד רבים לצאת את גבולות ארצם. בסוף שנות השמונים החלה הגירה המונית של יהודי ברית המועצות לארצות הברית, לקנדה ולישראל.

מדיניות הפרסטרויקה עסקה ברפורמות חברתיות וכלכליות, אך תהליך הרפורמה היה איטי וקשה משום שיזמים קפיטליסטים נרתעו מן הסרבול הבירוקרטי, התחרות החופשית פגעה במגזרים מסוימים והביאה רבים לחרפת רעב, ערך הכסף ירד, התפוקה הצטמצמה, חל ניתוק בין הכפר לעיר, והניסיון לגייס הון מערבי לא עלה יפה.

בתחום יחסי החוץ חידש גורבצ'וב את האמון שבין ארצות המערב לבין ברית המועצות והגיע עם האמריקאים להסכם לפירוק הטילים הגרעיניים הסובייטיים והאמריקניים לטווח בינוני שהוצבו על אדמת אירופה. הרפורמות שהנהיג גורבצ'וב שינו בתוך זמן קצר את פני ברית המועצות ואת פני העולם כולו.

מקורות
אנציקלופדיה כללית כרטא, (1997), עמ' 341.
ליפשיץ, משה (תשנ"ב), פרקים בתולדות המאה ה - 20 חלק ב', הוצאת אור-עם.
נווה, אייל (1995), המאה ה-20 מאה שהפכה סדרי עולם, תל אביב, ספרי תל- אביב, עמ' 253-246.

כתבה: מירי כתבן
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום