על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


מהפכה תעשייתית Industrial Revolution
1914-1750 אנגליה, בינלאומי
המושג "המהפכה התעשייתית" מתייחס בעיקרו לשינויים טכנולוגיים, כלכליים וחברתיים שהתרחשו בין 1840-1780 באנגליה, שינויים שהביאו לשיטות ייצור חדישות והושפעו בהיזון חוזר מהן. שינויים אלו התפשטו בהדרגה בכל אירופה ובארצות הברית, והלכו והשתכללו עד אשר הגיעו לשיא בשנת 1914.

לפני המהפכה התעשייתית שלטו בעיקר שיטות ייצור במיכון ידני ובמסגרות של עבודות מלאכה שייצרו מוצרים בסדרות קטנות. מלאכה מתאפיינת בכלים ידניים, במכונות פשוטות, בקשר הדוק (עד מיזוג) בין התכנון והביצוע, והיא מתבצעת בבתי מלאכה קטנים או בבית.

המהפכה התעשייתית התאפיינה בטכנולוגיות חדישות, בשימוש יישומי בתגליות מדעיות, בפיתוח אמצעי התחבורה והתעבורה, ובשימוש במכונות מקצועיות המופעלות באנרגיות הקיטור או החשמל. הפועלים הם שהפעילו מכונות לעיבוד בכמויות גדולות של חומרי גלם (ברזל, טקסטיל, קרמיקה) או לייצור מוצרים, בשיטות של ייצור המוני: חלוקת מדוקדקת של שלבי עבודה בהתאם למיכון, סטנדרטיזציה של המוצרים, הפרדה גמורה בין התכנון והעיצוב לבין הייצור מבחינת השלבים ומבחינת המבצעים. בתי החרושת הופעלו על ידי בעלי הון, כחלק מכלכלה קפיטליסטית חופשית.

ההתפתחות הטכנולוגית וגידול התפוקה הביאו לצמיחה כלכלית, לניידות, לפיתוח קשרי המסחר ולעלייה ברמת החיים, במיוחד בקרב המעמד הבינוני והגבוה בארצות שבהן נפוצה המהפכה התעשייתית.

אולם לא כולם ראו את ההתפתחות הטכנולוגית כדבר מבורך. בין המתנגדים היו שהצביעו על עבודתם השוחקת והמכנית של פועלי הייצור ההופכים לחלק מהמכונה. ביטוי עז לתפיסה זו יצר צ'רלי צ'פלין בסרטו "זמנים מודרניים".

בכל מדינות אירופה שבהן התפשט תהליך של תיעוש קמו תנועות פועלים ואורגנו מרידות של פועלים שאימצו השקפות סוציאליסטיות. התפתחו גם תנועות וזרמים שהאידאולוגיה שלהם הייתה מבוססת על התנגדות לתיעוש ודגלה ב"חזרה אל הטבע" ואל שיטות העבודה של ימי- הביניים. הדוגמה המפורסמת היא תנועת ארטס אנד קרפטס (Arts & Crafts) ששללה את עיצוב המוצרים המתועשים שכוסו בערב-רב של עיטורים.

בין 1914-1750 לערך חוותה אירופה שלושה גלים של מהפכה, שכל אחד מהם התאפיין במקום ובסוג מסוים של טכנולוגיה. תהליך התיעוש היה מהיר בבריטניה, צרפת, ארצות השפלה, סקנדינביה, המדינות הגרמניות, רוסיה וארצות הברית. במדינות אחרות במזרח אירופה ובאיטליה התהליך היה אטי יותר, ובמדינות אמריקה הלטינית הוא היה בתחילת התפתחותו. אסיה ואפריקה, למעט יפן, כלל לא הגיעו לתהליך זה במאה התשע-עשרה, אלא רק כעבור מאה שנה. התגליות המדעיות וההמצאות הטכנולוגיות האופייניות לעידן המהפכה התעשייתית הפכו את המדע לסוג של "דת מודרנית", ומצד שני חיזקו את האמונה בחשיבה הרציונלית, בקדמה, באמונה בכך שהמין האנושי נעשה טוב יותר, מתפתח.

מקורות
בר-נביא, א', נווה, א., זמנים מודרניים, חלק א, ספרי תל אביב, תל אביב.

Akiama, A. and others (1996), The Dictionary of the Art History, Grove, New York.
Belchen, J., Price, R., (ed.) (1994), A Dictionary of Nineteen Century World History, Blackwell, Oxford.
Blanning, T., (ed.) (1996), The Oxford Illustrated Dictionary of Modern Europe, Oxford University Press, Oxford.


כתבה: אלה טל
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום