על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


הכלה מופשטת מבגדיה בידי רווקיה אפילו / הזכוכית הגדולה, דושאן Duchamp, Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even
1926-1913 המוזיאון לאמנות פילדלפיה

שמן וחוט עופרת על זכוכית

יצירה זו מציגה מעין תכנית פיקטיבית ופרודית למתקן חדשני בלתי גמור, שלעולם לא ניתן לבנותו. היצירה מורכבת משני לוחות זכוכית הניצבים זה מתחת לזה. על הזכוכית מצייר דושאן בצבעי שמן, בלכה, בחוטי עופרת ובאבק. בלוחות הזכוכית תומכות מסגרות עץ ופלדה. חלקה העליון של היצירה מוקדש ל"כלה", וחלקה התחתון - ל"רווקים". "הכלה" משורטטת כמערכת רבייה אנטומית שממנה מתפתל לכל רוחב הזכוכית "שביל החלב" ובו ענן אפור הכולל שלוש בוכנות לזרימת אוויר. בקצה הימני - אזור היריות. החלק התחתון מורכב מתבניות גבריות הנראות כחליפות רווקים המחוברות לנפה על ידי צינורות המעבירים גז ופולטים נוזל המתיז על " עדי הראייה". במשטח הקדמי מתוארת מרכבה ובה טחנת מים המפעילה מטחנת שוקולד, וזו מחוברת ללוח שכידון חוצה אותו. בקצה מופיעים מעין מספריים החותכים את סימני ההתזות.

זהו תיאור אלגורי של גירוי מיני המשודר על ידי "כלה", ויוצר תגובה אצל "הרווקים". אולם תוצאת ההפשטה (אקט ההפרייה) אינה יכולה להתממש במכונה שיצר דושאן, ועל כן ייתכן שכל התהליך מתרחש בדמיונם של המשתתפים בסצנה.

דושאן יוצר בעבודה זו עולם אוטונומי הנשלט על ידי חשיבה אי- רציונאלית, נטולת הקשרים לוגיים, ומציג תפיסת עולם הומוריסטית ואבסורדית. השימוש בחומרים מגוונים, היוצרים לטענתו יכולת דיוק מרבית, פותחים עידן חדש של ביטוי רב-תחומי, פורץ גבולות. האמן אף בונה שפיות מטורפת על ידי מיזוג בין שתי גישות:
1. דיוק טכני מופלא, תוך שימוש בחישובים מתמטיים, ללא אלמנטים רגשניים או שילוב של ביטויים אסתטיים מקובלים.
2. עבודה על פי חוקי המקריות בהומור אבסורדי אופייני.

זוהי הקצנה של תהליך ה"אינטלקטואליזציה והאמביוולנטיות" שאפיינו את יצירותיו של דושאן עוד בתקופה שבה יצר את היצירה "דמות עירומה יורדת במדרגות".

ביצירה "הכלה שהופשטה מבגדיה" מתריס האמן על הנורמות המקובלות בעולם האמנות לגבי מיתוס המדע והטכנולוגיה, והן בעולם החברתי לגבי המיתוס הארוטי של הבתוליות. המסר שלפיו האדם הופך למכונה היוצרת תגובה כימית הוא לעג לאהבה המודרנית.

בעקבות ידידו גיום אפולינר (Apollinair) נחשף דושאן לכתבים בנושא תאוריית האבסורד בספרות, כתבים שהשפיעו באופן מובהק על יצירתו, כמו גם לכתביו של הנרי ברגסון (Henri Bergson) שתמך אף הוא בביטוי שכלתני באמנות.

בין השנים 1926-1912 פרסם דושאן כתבי יד שהכילו הערות ורישומים, והיוו מעין הסבר לנראה ביצירה. כתבים אלו פורסמו בשיטה ייחודית - בתוך מזוודות, ולכן נקראו "קופסאות". בשנת 1934 פורסם אוסף כתבי יד נוסף - "הקופסא הירוקה" שהכיל 94 מסמכים הקשורים ליצירה זו - ה"זכוכית הגדולה". הכתבים לא סודרו או מוספרו, ועל כן ניתן לקרוא בהם בכל סדר. דושאן מעלה בכתבים אלו ספקות, נותן הסברים, ולעתים אף מציג סתירות. כוונת האמן היא לתת לצופה כלים להבנת המתואר ביצירה, אך לא באופן חד משמעי. הכתבים ניתנים לפירושים שונים: פסיכואנליטיים, ספרותיים ואלכימיים, וכמותם גם היצירה עצמה.

תפיסתו הרעיונית של דושאן, המשתקפת היטב ביצירה, השפיעה על עבודותיו של האמן פרנסיס פיקאביה (Francis Picabia), המציג ביצירותיו גישה אמביוולנטית וכמו שכלתנית ביחס למכונה ולארוטיקה.

מקורות

האמנות בעידן הטכנולוגי, יחידות 10,9, האוניברסיטה הפתוחה רמת אביב, 1982.
עמוסי, רות וירון, איריס (1992), "דאדא וסוריאלזם בצרפת", הוצאת הקיבוץ המאוחד.

Cambridge Introduction to the History of Art, "The Twentieth Century", 7' Cambridge University Press, 1981.
Richter, H. (1965), Dada, Thames & Hudson.

כתבה: אורלי דושי

הזכוכית הגדולה, לאחר ההדבקה, מתוך אתר media tumblr
הזכוכית הגדולה, לאחר ההדבקה, מתוך אתר media tumblr
שיחזור היצירה על ידי האמן ריצארד המילטון, 1965 - 1966, מתוך אתר מוזיאון טייט
שיחזור היצירה על ידי האמן ריצארד המילטון, 1965 - 1966, מתוך אתר מוזיאון טייט
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום