על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


מיתולוגיות, רולנד בארת Mythologies, Roland Barthes
1957 צרפת
רולנד בארת הוא מבקר ספרות, מראשי האסכולה הסטרוקטורליסטית בצרפת, ואחד מחשובי החוקרים בתורת הסיפור של שנות השישים.

ספרו "מיתולוגיות" מכיל טקסטים שנכתבו בין השנים 1956-1954. הטקסטים נכתבו בהשראת פרסומים הנוגעים לאקטואליה, בין אם מדובר במאמר בעיתון, בתצלום בשבועון, בסרט, בהצגה וכו'. הקשר בין המאמרים בספר אינו קשר של התפתחות אורגנית, אלא קשר של מהות.

בספרו מציג בארת סוג חדש של ביקורת תרבות, ביקורת העוסקת בעיקר בתהליכי "המיתולוגיזציה" המוליכים אותנו שולל בתחומים רבים ושונים. על פי בארת, לטקסטים בספר שני אפיונים מרכזיים: מצד אחד הם מביעים ביקורת אידאולוגית הנוגעת לשפת התרבות הקרויה "תרבות ההמונים", ומן הצד האחר הם מציגים פירוק סמיולוגי של השפה הזו.

בספר מבקש בארת לשוב ולאתר בתוך התצוגה הדקורטיבית של המציאות את הסילוף האידאולוגי החבוי בה, ולנסות להגדיר מחדש את מושג המיתוס בן ימינו, תוך חשיפת הקודים המיתולוגיים הפעילים בחברתנו.

מקורות
בארת, רולנד (1998), מיתולוגיות, הוצאת בבל, תל אביב, עמ' 13-9.

Britannica multimedia 99 (1999) ,CD-ROM, Barthes, Ronald, Britannica.
Roland Barthes: Mythologies
Roland Barthes' Mythologies


כתבה: גליה כהן
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום