על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


האידיאולוגיה הנאצית Nazism
1919 גרמניה
המפלגה הנאצית הוקמה על רקע המשבר שפקד את גרמניה לאחר שהובסה במלחמת העולם הראשונה, ולאחר שבהסכם השלום שנחתם ב-1919 נקבע כי עליה לוותר על חלקים משטחה ולשלם פיצויים כבדים למנצחים. בנוסף, בוטלה הקיסרות בגרמניה והוקמה רפובליקה שנקראה "רפובליקת וימר".

גרמנים רבים הסתייגו מן המשטר הדמוקרטי שאך הוקם. המצב בגרמניה היה בלתי יציב, האינפלציה הייתה אדירה, ממדי האבטלה הרקיעו שחקים, התבוסה במלחמה גרמה להתמרמרות קשה, תנאי הכניעה השפילו את הגרמנים, והמצב היה קשה מאוד הן מבחינה חברתית והן מבחינה כלכלית.

הייאוש והתסכול גרמו לגרמנים להאשים את הקומוניסטים ואת היהודים בכך ש"תקעו סכין בגב האומה הגרמנית" והביאו למפלתה במלחמה. את המצב הקשה ואת הלך הרוח הזה ניצל אדולף היטלר, צעיר מתוסכל ממוצא אוסטרי, וגיבש את האידאולוגיה הנאצית, שהיוותה בסיס לארגון המפלגה הנציונאל-סוציאליסטית.

אחד היסודות העיקריים של האידאולוגיה הנאצית היה תורת הגזע שהתאימה את עקרונותיה לתורתו של הביולוג דארווין שחקר את עולם החי והדגיש את כושר הישרדותם של המינים החזקים והיכחדותם של החלשים. הוגי תורת הגזע טענו כי החברה האנושית נחלקת אף היא לגזעים על פי נתונים ביולוגיים קבועים מראש. בראש הסולם שלפיו דירגו את הגזעים עמד הגזע הארי (שעמו נמנים רוב עמי אירופה). הגרמנים, לטענת הוגי תורה זו, מייצגים את הגזע העליון ולכן הם עתידים לשלוט בעולם. הגזע העליון מייצג לטענתם את כל הערכים הנעלים, ביניהם: יופי, יצירתיות, חכמה, חריצות, גבורה. בתחתית סולם הגזעים עומדים עמים נחותים שנועדו לשרת את הגזע העליון, ביניהם: הסלבים, היהודים והצוענים.

האנטישמיות עלתה מתוך יסודות המרי הגרמני נגד הרפובליקה הווימרית. קשירת היהודים בדימויי רצח, שוד וכל דימוי שלילי אחר העניקה סיפוק לרגשות התסכול של הנאצים. היטלר כתב כי "האנטישמיות היא, במידה ידועה, היסוד הרגשי של תנועתנו, וכל חבר במפלגה הנאציונל-סוציאליסטית הוא אנטישמי".

האידאולוגיה הנאצית הורכבה מבליל של דעות, אמונות, והתייחסויות שבמרכזן גזענות, לאומנות, קולקטיביזם, שאיפה למנהיגות אנטי בורגנית (כלומר שלילת ערכי הסדר והרציונליזם של בעלי הקניין) וסוציאליזם, וביטול היסוד ההומניסטי הכלל אנושי והחלפתו בגזענות אנטישמית. אידאולוגיה זו הביאה לשנאה תהומית כלפי היהודים ולשואה הנוראה שבה נרצחו שישה מיליון יהודים.

מקורות
האנציקלופדיה העברית, כללית, יהודית וארץ ישראלית (תשל"ד), כרך 25, "נציונלסוציאליזם", עמ' 322-319.
יבנה האנציקלופדיה לנוער (1993), כרך 10, "פשיזם", עמ' 199-197.

כתבה: מירי כתבן
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום