על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


פוסט מודרניזם Post Modernism
1980 בינלאומי
פוסט מודרניזם הוא כינוי לזרם חשיבה ולתפיסה תרבותית בינלאומית הרווחת באמנות, באדריכלות ובעיצוב החל בשנות השמונים ולמעשה עד ימינו. הפוסט מודרניזם מבטא מעין הלך רוח תרבותי הדוחה כל מגמה ושאיפה לאחידות ולמוחלטות ומעודד פלורליזם, עירוב וסימולטניות. החשיבה הפוסט מודרנית כוללת בתוכה ביטויים שונים המתקיימים זה לצד זה.

את המושג פוסט מודרניזם טבע לראשונה ההיסטוריון לאדריכלות צ'ארלס ג'נקס (Charles Jencks) כזהוי של כיווני יצירה המנוגדים למודרניזם, ומאז הפך המושג למטבע לשון שגורה המתייחסת לכל סוגי האמנות החזותיות, האדריכלות, העיצוב, הספרות, הקולנוע וכו'.

אופייני ליצירה הפוסטמודרנית שימוש בציטטות, באקלקטיציזם, בהיסטוריציזם, ובדקורטיביות, בקיטש ובהומור הטעונים משמעויות חברתיות ותרבותיות. הדבר נובע ממאפיין מרכזי של הפוסט מודרניזם - ביטול ההיררכיה והקניית דרגת ערך שווה לכל צורות הביטוי.

באמנות, התבטא הדבר בראש ובראשונה בביטולו של האוונגרד. הפוסט מודרניזם הוא בלתי היסטורי מאחר שהוא מבטל את התהליך הדיאלקטי של ההיסטוריה, ובדרך זו הוא פונה לכל התקופות ולכל הסגנונות באותה מידה של עניין. אין בו חיפוש וחתירה לאמת תמציתית ואובייקטיבית, ובניגוד למודרניזם, האמן אינו מבודד את עצמו ואת יצירתו מהקונטקסט החברתי, אלא מחפש במודע להיות חלק ממנו. על פי התפיסה הפוסט מודרנית האמנות אינה ישות אוטונומית נעלה, אלא חלק בלתי נפרד ממרכיבי התרבות. דוגמה לכך היא יצירתו של קית הרינג (Keith Haring) שעבודותיו ברכבת התחתית בניו יורק מצוירות בשפה פשוטה, והדימויים בהן קלים לזיהוי. הרינג פונה לכל שכבות האוכלוסייה בכל מקום ללא הבדלי מעמד וסטטוס.

באדריכלות בא הפוסט מודרניזם לידי ביטוי בבניינים שנצבעים בצבעים פסטליים, בהוספת ציטוטים חזותיים מסגנונות הרוקוקו והרנסנס, כגון עיטורי עמודים וכותרות, קשתות ללא הקשר מבני, ציפוי בחומרים זולים המשדרים יוקרה. אלמנטים עיטוריים אלה מנוגדים לערכי המודרניזם כפי שבאו לידי ביטוי בסגנון הבינלאומי.

בתחום העיצוב ערכי הפונקציונליות והאסתטיקה של המכונה אינם תופסים עוד מקום מרכזי בשיקולי העיצוב. בנוסף מתפתחת תופעת האובייקט היחידני off one - חפצים, כלים או פריטי ריהוט המעוצבים ביחידות בודדות ולא בסדרות תעשייתיות, תופעה העומדת בניגוד לעקרונות העיצוב המודרניסטי. בדומה לאדריכלות הפוסט מודרנית, גם בעיצוב מתפתחת בשנות השמונים נטייה לעיטורים היסטוריציסטיים ולצבעוניות עליזה, לצורות בלתי סימטריות ולעתים מעוותות בהומור ובאירוניה. דוגמה לכך הם האובייקטים שיצרו חברי קבוצת "ממפיס".

הסיבות להתפתחות התפיסה הפוסט מודרנית ולמרד במודרניזם הן סיבות חברתיות ואמנותיות: על רקע ההתפתחות המואצת והשינויים המסחררים בתחומי המדע, הטכנולוגיה, אמצעי התקשורת, המדיה הדיגיטלית והכלכלה הגלובלית, ניתנת לגיטימציה לפלורליזם, לייחודי ולשונה, הן לאמנות הנקראת "גבוהה" והן לזו הנחשבת "נמוכה".

מקורות
בן-פשט מלכה (1992), היבטים בתולדות העיצוב, המרכז לחינוך טכנולוגי, חולון.
ברג, אבי (1989), "דוד סלא והפוסט מודרניזם", מוזות 6-5.
הדס, נורית (1996), עיונים באמנות המאה העשרים, מרכז חינוך טכנולוגי, חולון.
עפרת גדעון (1983), "פוסט מודרניזם", עכשיו, 48-47.

Honnef, Klaus (1994), Contemporary Art, Taschen, Hamburg.

תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום