על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


המניפסט הסוריאליסטי הראשון, אנדרה ברטון First Surealist Manifest, Breton
1924 צרפת
המניפסט הסוריאליסטי הראשון נכתב ב-1924 על ידי אנדרה ברטון, משורר ומנהיג הקבוצה הסוריאליסטית, שכללה משוררים, סופרים וגם אמנים.

המניפסט נכתב כזרימה חופשית של מחשבות, ללא תכנית נוקשה. בפתח דבריו מהלל ברטון את הדמיון. לדבריו הדמיון מצוי בשפע בקרב ילדים אך כחלק מתהליך הגדילה וההתבגרות מוכנס הדמיון למסגרות ברורות והגיוניות (מסגרות החינוך, לדוגמה) כדי שלא יפריע בתפקוד החברתי היום-יומי. כשמגיעים האנשים לגיל עשרים תופסת את מקומו של הדמיון תועלתיות צרה, מלאת חוקים וסייגים.

הדמיון על פי ברטון נשאר משוחרר מכבלים בקרב:
  • ילדים
  • משוגעים (למרות כל ההגבלות והעונשים הכבדים המשוגעים ממשיכים לנהוג לפי כללי העולם הדמיוני שלהם. מכאן ברטון מסיק כי החולים "שואבים מידה רבה של עונג ונחמה מדמיונם")
  • אנשים שחולמים (כאן ברטון מסתמך על תורתו של זיגמונד פרויד, שנתן משקל רב כל כך לחלק של החלום עתיר הדמיון בעולמו של האדם)
  • אמנים (לפעמים)
ברטון מחפש דרכים שבאמצעותן יוכלו גם האנשים הרגילים לשוב לדמיונם המשוחרר. לטענתו, החזרה ליכולת לדמיין ללא סייגים תאפשר להם לחוות את החיים במלואם על כל מורכבותם, להרחיב את העולם הרוחני, ולהשתחרר מן הכבלים של ההיגיון והתועלתיות.

על פי ברטון ניתן לשחרר את הדמיון בעזרת:
  • כתיבה אוטומטית
  • התייחסות רצינית אל החלום (על פי תורתו של פרויד)
  • שבירת הקו המפריד בין הערנות לשינה ועל ידי כך שחרור המחסום שיוביל ליצירה של ממשות חדשה - סוריאליסטית.
במניפסט מגדיר ברטון את הסוריאליזם מעין הגדרה מילונית: "סוריאליזם. שם עצם, זכר. אוטומטיזם נפשי טהור, שבאמצעותו מתכוונים להביע, בעל-פה או בכתב או בכל דרך אחרת - את פעילותה הממשית של המחשבה. מחשבה מוכתבת, ללא כל פיקוח של ההיגיון, (הנמצאת) מחוץ לתחומן של פעילויות אסתטיות או מוסריות."

ב-1929 פרסם ברטון את המניפסט הסוריאליסטי השני, ובו פירט מה היו הניסיונות של הסוריאליסטים להרוס את הרעיונות המרכזיים של אהבת מולדת, משפחה ודת. במניפסט זה הוא אף הצהיר על מחויבות לאינטרנציונל השלישי (הקומוניסטי).

מקורות

Akiama, A. and others (1996), The Dictionary of the Art History, Grove, New York.

מייזליש, ז' (עורכת) (1981), אמנות בעידן הטכנולוגי, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב.

כתבה: אלה טל
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום