על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר
עמלנט משרד החינוך דף בית


הציונות הסוציאליסטית Zionist Socialism
1880 אירופה, ישראל
הציונות הסוציאליסטית הייתה זרם שבראשו עמדו נחמן סירקין ודב בר בורוכוב, שטענו כי על הציונות לפעול להקמת מרכז יהודי בעל אופי סוציאליסטי בארץ ישראל. שניהם האמינו שהאנטישמיות היא תופעה שלא תחלוף, שמעמד הפועלים אינו מחוסן מפני שנאת ישראל, ושבגולה ייחשבו היהודים לזרים תמיד. הם גרסו כי היהודים נדחקו לעיסוקים שוליים ובלתי פרודוקטיביים, והפתרון היחיד בעבורם היה הגירה וריכוז טריטוריאלי.

הציונות הסוציאליסטית ביקשה לשלב את הציונות עם ערכי הסוציאליזם ולהקים בארץ ישראל חברה יהודית לאומית המבוססת על עקרונות הצדק והשיויון החברתיים. סירקין האמין כי יש לכונן מדינה יהודית על בסיס שיתופי, להשתית את הכלכלה על עקרון העזרה ההדדית ועל בעלות העובדים על אמצעי הייצור או על בעלות הצרכנים על מוסדות האספקה; בורוכוב האמין כי יש לבסס את הציונות על היסודות המרקסיסטיים, ובניגוד לסירקין שהיה סוציאליסט-טריטוריאליסט, טען בורוכוב כי ההתפתחות הבלתי נמנעת של הקפיטליזם תביא להגשמת הציונות בארץ ישראל, ואז תהיה למעמד הפועלים היהודי יכולת להילחם במלחמת מעמדות נורמלית.

גם א' ד' גורדון, אף שלא היה סוציאליסט במובן המקובל, פסל את המרקסיזם ואת מלחמת המעמדות, וראה בעבודת כפיים ובתחיית העם ערך נעלה. הוא גרס כי העבודה היוצרת קושרת את העם "אל אדמתו ואל תרבותו, הצומחת מאדמתו ומעבודתו". גם הוא שאף להקמת חברה סוציאליסטית.

הסוציאליזם הציוני עודד הקמה של תנועות נוער רבות, בהן: "החלוץ", "השומר הצעיר", "הפועל הצעיר" וכו'. רוב אנשי העלייה השנייה שנמנו עם מחנה זה הטביעו את חותמם על היישוב היהודי בארץ ישראל והעמידו בארץ מנהיגים מרכזיים, ביניהם: יצחק בן- צבי, דוד בן-גוריון, ברל כצנלסון, נחום טבנקין, ורבים אחרים.

הזרם הסוציאליסטי הפך לימים מרכזי בציונות, אך במרוצת השנים הוא התפצל על רקע הגישות השונות לנושאים מסוימים, למשל: היחס לשפה העברית ולשפה האידית, הזיקה לסוציאליזם הבינלאומי וכו'. כל החוגים שהתפצלו מתוך הזרם (כגון: "פועלי ציון שמאל", "פועלי ציון", "הפועל הצעיר") היוו מאוחר יותר את "ארץ ישראל העובדת" ואת חיל החלוץ שבנה את היישובים, סלל את הכבישים, ייבש את הביצות, הקים את מערכות החינוך, הבריאות, הרווחה והתרבות ואת הסתדרות העובדים הכללית בארץ ישראל.

מקורות
אביב אנציקלופדיה כללית לצעירים (1978), כרך 14, "הציונות הסוציאליסטית", עמ' 3147.
האנציקלופדיה העברית, כללית, יהודית וארץ ישראלית, (תשל"ו), כרך 28, "הציונות הסוציאליסטית", עמ' 598.
יבנה האנציקלופדיה לנוער (1993), "הציונות הסוציאליסטית", כרך 12, עמ' 211.

כתבה: מירי כתבן
תוספות גולשים
דף בית | פעילות מקוונת | יוצרים רב-תחומיים | ציר זמן | מאגר תמונות
על האתר | תוכנית הלימוד | צור קשר | פורום