נס עדי, ללא כותרת (אברהם ויצחק), 2004, צילום, באדיבות האמן 1950 - 2000$נס עדי, ללא כותרת (הגר), 2005, צילום, באדיבות האמן 2000$נס עדי, ללא כותרת (הסעודה האחרונה), צילום, 1999, באדיבות האמן 1999