האחים שמיר, באחת ידו עושה במלאכה ואחת מחזקת השלח, כרזה, באדיבות מכון לבון 1954 - 1954$הביתן הארצישראלי בתערוכה העולמית בניו יורק, באדיבות מיכל גולן 1939$המילטון ריצרד, מה עושה את הבתים של היום כה שונים וכה מושכים, © Kunsthalle, Tubingen 1956$הנה הוך, עלמה נחמדה, © VG Bild-Kunst, Bonn 2002 1920$הסדנה העממית, כרזה נגד דה גול La Chienlit c`est lui, Bibliotheque nationale de France 1968