אתר אינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל. באתר ניתן למצוא מאגרי נתונים על השנתון הסטטיסטי בישראל, פרסומים תקופתיים על אוכלוסיית מדינת ישראל, משקי בית ומשפחות, כלכלת ישראל, עבודה ושכר, סביבה ואזור, ממשלה ושלטון מקומי, מאגרי ומדדי מחירים בישראל וכן סטטיסטיקה בינלאומית. בנוסף ניתן למצוא באתר מידע על סקרים, שאלונים ושיטות סטטיסטיות. האתר בעברית.
____________________________________________________________________


מטרת האתר לתת סיוע סטטיסטי
ומתודולוגי בעריכת מחקרים יישומים ומקצועיים בתחומים הפנים ארגוניים, שיווקיים  וחברתיים. באתר ניתן לקבל סיוע לכל אחד משלבי המחקר, כלים, דגימה, טבלאות סטטיסטיות וניתוחים סטטיסטיים, דוחות ותוצאות. האתר בעברית.
__________________________________________________________________
__


 
הצגת פונקציות בסיסיות ב Excel – וכן שימוש מתקדם בתוכנה בעזרת סרטונים ב- youtube. האתר בעברית.
____________________________________________________________________

 


אתר אינטרנט המסייע לעוסקים במחקר. באתר ניתן למצוא מידע רב אודות שיטות מחקר, הגדרת משתני המחקר, השערות המחקר, איסוף נתונים, טעויות סטטיסטיות, תוקף ומהימנות המחקר ועוד. האתר באנגלית.
____________________________________________________________________


אתר אינטרנט של המרכז המתוקשב לתכנון לימודים בספריית המכללה לחינוך ע"ש קיי בבאר שבע. האתר מרכז בתוכו חומרי הוראה- למידה בסטטיסטיקה. באתר מוצגים כלים לניתוחים סטטיסטיים, מבחן חי בריבוע, מבחן
T ועוד. האתר גם כולל הפנייה לאתרים נוספים רלוונטיים בנושאים אלה. האתר בעברית. חלק מהקישורים באתר הינם באנגלית.