4.3 הסתברות של מאורע

תרגיליםלמעלה


למעלה

תרגילים


(1)  שחקן מטיל קובייה:  
       א.  מהי ההסתברות שהתוצאה תהיה 2?    
       ב.  מהי ההסתברות שהתוצאה תהיה מספר אי-זוגי?     
       ג.  מהי ההסתברות שהתוצאה תהיה מספר גדול מ- 2?    
       ד.  מהי ההסתברות שהתוצאה לא תהיה מספר ראשוני? 

(2)  בית תוכנה מעסיק 12 תוכניתנים, 8 מנתחי מערכות ו- 3 אנשי מינהלה. מתוך האנשים האלה
       בוחרים אחד 
באופן מקרי.         
       א.  מהי ההסתברות שהוא תוכניתן?       
       ב.  מהי ההסתברות שהוא אינו מנתח מערכות?   
       ג.  מהי ההסתברות שהוא איש תוכנה (כלומר תוכניתן או מנתח מערכות)?  

(3)  80 תלמידים ניגשו למבחן פסיכומטרי. ידוע ש- 15% מהם נכשלו במבחן. בוחרים תלמיד
       באופן  
מקרי.    
          א.         מהי ההסתברות שהתלמיד נכשל במבחן?   
          ב.         מהי ההסתברות שהתלמיד הצליח במבחן?     
          ג.         כמה תלמידים נכשלו במבחן? 
          ד.         כמה תלמידים הצליחו במבחן?   

(4)  בקופסה מונחים 5 רכיבים אלקטרוניים מסוג A, 8 רכיבים מסוג B, ו- 13 רכיבים מסוג C. בוחרים רכיב באופן מקרי.              
א.        
מהי ההסתברות שהרכיב יהיה מסוג C?    
ב.         מהי ההסתברות שהרכיב יהיה מסוג או B?   
ג.         מהי ההסתברות שהרכיב לא יהיה מסוג A                          
ד.         מהי ההסתברות שהרכיב יהיה מסוג או B או C?     
ה.         מהי ההסתברות שהרכיב יהיה מסוג D?   

(5)  קופסה כוללת רכיבים אלקטרוניים משני סוגים: A ו- B. מספר הרכיבים מסוג A גדול פי 3.7
       ממספר ה
רכיבים מסוג B. מוציאים מהקופסה רכיב אחד באופן מקרי.    
            א.         מהי ההסתברות שהרכיב יהיה מסוג  A?   
            ב.         מהי ההסתברות שהרכיב יהיה מסוג B?  


 (8)  בכנס בינלאומי לרפואה משתתפים 15 רופאים ישראלים, 18 רופאים איטלקים ו- 12 רופאים
        צרפתים. 
בקרב הישראלים יש 5 רופאי ילדים, 5 רופאים מנתחים ו- 5 רופאי לב. בקרב האיטלקים
        יש 4 רופאי ילדים, 6 רופאים מנתחים, 2 רופאי לב ו- 6 רופאי עור. בקרב הצרפתים יש 5 רופאי
        ילדים, 3 רופאים מנתחים ו- 4  רופאי עור.   
       בוחרים באקראי רופא מקרב המשתתפים בכנס:      
           א.         מהי ההסתברות שהוא יהיה רופא מנתח איטלקי?     
           ב.         מהי ההסתברות שהוא יהיה רופא לב?   
           ג.         מהי ההסתברות שהוא יהיה רופא עור ישראלי? 
 
         ד.         מהי ההסתברות שהוא לא יהיה רופא לב  צרפתי?  
 
         ה.         מהי ההסתברות שהוא יהיה רופא מנתח, או רופא לב, או רופא עור?    

(9)  שחקן שש-בש מטיל שתי קוביות: 
         א.         מהי ההסתברות שסכום התוצאות יהיה מספר זוגי?   
         ב.         מהי ההסתברות שסכום התוצאות יהיה מספר ראשוני? 
         ג.         מהי ההסתברות שסכום התוצאות יהיה כפולה של 3?   
         ד.         מהי ההסתברות שהפרש התוצאות יהיה מספר זוגי ושונה מאפס?   
         ה.         מהי ההסתברות שסכום התוצאות יהיה ריבוע מושלם (הכוונה למספרים כגון 4, 1, 9 וכו':
               כל אחד 
מהם הוא הריבוע של מספר אחר)?

(10)  בית תוכנה מעסיק תוכניתנים, מנתחי מערכות ועובדי מינהלה. מספר מנתחי המערכות גדול 
         פי 2 ממספר עובדי המנהלה ומספר התוכניתנים גדול פי 3 ממספר מנתחי המערכות. בוחרים
         באקראי אדם מקרב עובדי בית התוכנה:
          א.         מהי ההסתברות שנבחר עובד מנהלה? 
          ב.         מהי ההסתברות שנבחר תוכניתן? 
          ג.         מהי ההסתברות שנבחר מנתח מערכות?        

למעלה