4.4   חוקי יסוד בתורת ההסתברות   

4.4.1  הסתברות המאורע המשלים
4.4.2  חוק הכפל של המאורעות הבלתי תלויים
4.4.3  הסתברות האיחוד של שני מאורעות
           תרגילים
     

בסעיף הקודם עסקנו בחישוב הסתברויות של מאורעות. אך הכלים העומדים כרגע לרשותנו עדיין לא מאפשרים לפתור בעיות מורכבות בתורת ההסתברות.
בסעיף זה נציג את חוקי היסוד של תורת ההסתברות, ובהמשך יתברר שבעזרתם אפשר לפתור מגוון רחב של בעיות מורכבות בתחום זה.

 4.4.1  הסתברות המאורע המשלים

דוגמה: ליד ביתו של דני יש מגרש מלבני ששטחו 500 מ"ר, ובתוך המגרש מעגל ששטחו 180 מ"ר (ראה תרשים).

                                        

4.4.2. חוק הכפל של המאורעות הבלתי תלויים

למעלה


למעלה

4.4.3  הסתברות האיחוד של שני מאורעותלמעלה


 

       למעלה

 


למעלהלמעלה

למעלה