שאלון משוב לאתר
 
האתר מיועד לסייע למורים ולתלמידים ולכן נשמח לקבל הערותיכם ונשתדל לשפר
באופן מתמיד את התכנים המופיעים באתר.
על מנת שנוכל להשיב לכם, ציינו לפחות דרך התקשרות אחת.
1) הגדר את עצמך:2) באיזה תדירות אתה מבקר באתר:3) מטרת ביקורך באתר:4) האם מצאת באתר מענה לחיפושיך:5) איזה חלק באתר עניין אותך ביותר (ניתן לענות על יותר מתשובה אחת):

אחר
6) באיזו מידה תורם האתר ללמידת הנושא:7) באיזו מידה האתר ידידותי ונוח להתמצאות:8) בהשוואה לאתרים דומים, איזה ציון היית נותן לאתר הזה:9) האם תמליץ לאחרים להשתמש באתר:


10) האם יש לך רעיונות לשיפור האתר?
11) פרטים אישיים
שם:
דוא"ל:    
פרטים נוספים: