2.4 הזנת נתונים לתא

2.4.1 הזנת נתונים
2.4.2 סוגי הנתונים המוקלדים ב-Excel

הקלדת הנתונים לתאים מתבצעת על ידי העברת סמן התא לתא הרצוי והקלדת הנתונים. הקלדת הנתונים יכולה להתבצע ישירות לאחר המעבר אל התא ואז לחיצה על מקש ה-Enter או שימוש בשורת הנוסחאות/עריכה ולחצני הנוסחאות/עריכה, כמוצג באיור 2‑א.

 2.4.1 הזנת נתונים

הכתיבה מתבצעת אל תוך תא שסומן ונבחר כפעיל על ידי העברת הסמן לתא הרצוי . תא פעיל הוא התא המסומן במסגרת שחורה, ואשר שמו מופיע בתיבת השם שבסרגל הכלים. כתיבה אל התא מתבצעת ישירות לתוכו אך הטקסט מופיע גם ב"שורת הנוסחאות".

סיום הכתיבה בתא מתבצע על ידי הקשת Enter שיעביר את מוקד הכתיבה אל התא שלמטה או על ידי הקשה על מקש Tab שיעביר את המוקד אל התא הסמוך (שמאלה, בגיליון עברי - מימין לשמאל), או, על ידי הקשה עם העכבר בתא אחר כלשהו.

מחיקת תוכן בתא מתבצע על ידי סימון התא ולחיצה על מקש Del או על ידי כתיבה חדשה לתוכו.

שינוי תוכן התא יעשה על ידי הקשת עכבר כפולה בתוך התא או ישירות בתוך שורת הנוסחאות.


2.4.2 סוגי הנתונים המוקלדים ב-Excel

 בכל תא אנו יכולים להקליד כל אחד מסוגי הנתונים הבאים:

  • מספר - נתון מסוג זה מאפשר לבצע חישובים.
  • טקסט - לא ניתן לבצע חישובים מספריים אך ניתן לבצע פעולות אחרות.
  • תאריך - נתון מסוג זה מאפשר לבצע חישובי תאריכים.
  • שעה - נתון מסוג זה מאפשר לבצע חישובי שעות.
  • נוסחה - חישובים אריתמטיים או לוגיים.

 

הכנסת ערכים מספריים:

כדי להכניס ערך מספרי, יש לבחור  תא ולהקליד את המספר. בזמן ההקלדה ניתן לראות את המספר המוקלד גם בשורת הנוסחאות. בסוף ההקלדה יש להקיש Enter.

 

הכנסת ערכי טקסט:

הכנסת טקסט דומה להכנסת ערכים מספריים. אם יוכנס טקסט ארוך מידי להצגה בתא בודד, תאפשר אקסל לטקסט להיכתב על התאים הסמוכים . אם כי הטקסט יאוחסן בתא בודד. אם יוקלד אחר כך טקסט בתא השכן יראה הטקסט החופף חתוך.

 

הכנסת ערכי תאריך ושעה:

תאריך – תא ובו תאריך יכול להיות תא טקסט או תא בעל ערך מספרי. כדי שתא תאריך יקבל ערך מספרי והאקסל יידע להתייחס אליו כאל תאריך יש להקיש את התאריך בפורמט המוכר למערכת. כאן ניתן לבחור את אופן תצוגת התאריך הרצוי לנו. חשוב שאקסל יתייחס לתא עם תוכן תאריך כערך מספרי (ולא כטקסט) אם רוצים לערוך עליו חישובים בהמשך, כדוגמת הפרשי זמנים בין תאריך לתאריך. להקלדת השעה יש להקליד את הפורמט 13:05:30. אין חובה כמובן לציין את השניות.


למעלה