2.6 עיצוב תאים

2.6.1 עיצוב מספרים וטקסט
2.6.2 יישור תוכן תא 
2.6.3 עיצוב גופנים (אותיות)

הפקודה תאים (Cells) שבתפריט עיצוב (Format) שבסרגל התפריטים שולטת ברוב פעולות העיצוב על התאים בגיליון העבודה. לאחר לחיצה עליה נפתח החלון "עיצוב תאים".

 

  (לחץ לעבור לאקסל)

החלון "עיצוב תאים" אחראי על עיצובו של התא או הטווח שבחרנו.
חלון זה מחולק ללשוניות שונות, כאשר כל לשונית אחראית על תחום עיצוב שונה.
תחת כל אחת מהלשוניות נגלה תכונות שונות עליהן נוכל להשפיע, אם על אופן תצוגת התוכן (הנתונים) ואם על מסגרת התא ומיקום הנתונים בתוך התא.

הלשוניות בחלון הן:
מספר- מאפשר לעצב את הנתונים המוצגים בתוך התא.
יישור- מאפשר לעצב את פרישת הנתונים בתוך התא, מיזוג תאים, גלישת טקסט, יישור טקסט ועוד...
גופן- מאפשר עיצוב הגופן, סוג, צבע, גודל ועוד...
גבול- מאפשר לקבוע את מסגרת התא, סוג הקו ועוביו, צבעו ודברים נוספים.

תבנית -  מאפשר  הוספת צבע רקע ו/או תבניות לתאים. 
הגנה- מגדיר את התאים המיועדים להגנה מפני שינויים ועריכה.

למעלה

2.6.1 עיצוב מספרים וטקסט

הלשונית "מספר" שבחלון עיצוב תאים מאפשרת לשלוט בתצוגה של ערכים מספריים ולשנות את התצוגה של ערכי הטקסט.

עיצובים שימושיים:

א.    העיצוב כללי (General):

העיצוב כללי הוא הקטגוריה הראשונה בחלון עיצוב תאים. אם לא תגדיר עיצוב אחר לתא תציג אקסל בעיצוב תא זה את כל הערכים המספריים וערכי הטקסט שאתה מכניס לתאים. למעט שלושה יוצאים מן הכלל שיפורטו להלן, יציג העיצוב כללי בדיוק את מה שהקלדת.

העיצוב כללי יקצר מספרים שהם ארוכים מידי לגודל התא. מספרים עשרוניים ארוכים מעוגלים או מוצגים בתבנית מדעית. לדוגמה, אם תקליד את המספר 123456.7812345 בתא ברוחב רגיל, יציג העיצוב כללי את המספר 123456.8. הערכים האמיתיים שהקלדת בתא נשמרים, ואקסל משתמשת בהם בכל החישובים, מבלי להתייחס לעיצובם המוצג. העצוב כללי אינו מציג אפסים אחרי הנקודה העשרונית. לדוגמה, המספר 123.0 נמצא כ- 123. שבר עשרוני, מוקלד ללא מספר משמאל לנקודה העשרונית, מוצג עם אפס. לדוגמה, השבר 123. יוצג כ- 0.123.

ב.     עיצובי מספר (Number):

הקטגוריה מספר כוללת אפשריות עיצוב להצגת מספרים כשלמים, כעשרוניים קבועים ועם פסיק מפריד ואפשרות למפריד אלפים.

ג.      עיצוב מטבע (Currency):

הקטגוריה כוללת מספר אפשרויות עיצוב עבור מטבעות שונים בעולם.

ד.     עיצוב אחוזים (Percentage):

עיצובי הקטגוריה אחוזים מציגים מספרים כאחוזים. הנקודה העשרונית של המספר המעוצב זזה שני מקומות ימינה, וסימן אחוז מופיע בסוף המספר. לדוגמה, עיצוב אחוזים ללא מקומות עשרוניים מציג את המספר 0.1234 כ-12%. בחירה בשני מקומות עשרוניים. תציג את 0.1234 כ- 12.34%.

 

למעלה

2.6.2 יישור תוכן תא

  הלשונית יישור (Alignment) שבחלון עיצוב תאים (Format Cells), ממקמת את הטקסט ואת המספרים בתוך התאים. ניתן גם לעצב טקסט בתאים בצורה אנכית או בכל זווית אחרת.

 

 

  (לחץ לעבור לאקסל)

למעלה

2.6.3 עיצוב גופנים (אותיות)

לשונית  גופן (Font) שבחלון עיצוב תאים (Format Cells) משמשת כדי לבחור בגופן ובצבע של ערכי התאים.

 

  (לחץ לעבור לאקסל)

בחירת גופן וגודל אות:
כדי לבחור בגופן יש ללחוץ על שמו בתיבת הרשימה גופן או להקליד את שמו בתיבת העריכה גופן. המספרים בתיבת הרשימה גודל (Size) ישתנו, ויציגו את הגדלים שבהם יכולה אקסל להדפיס באופן אופטימאלי את הגופן שנבחר. ניתן להשתמש בפסי הגלילה שבתיבת הרשימה גודל כדי לראות את כל הגדלים האפשריים. כדי לבחור בגודל מסוים יש ללחוץ עליו.

בחירת צבע:
כדי לראות את אפשרויות הצבעים הניתנים לבחירה, יש ללחוץ על חץ ההצבעה מטה המופיע ליד תיבת הרשימה הנפתחת צבע (Color) . אפשרות אוטומטי (Automatic) הינה אפשרות ברירת המחדל - יופיע תוכן התאים בצבע שחור.

                                               

  (לחץ לעבור לאקסל)

שאר הלשוניות  בקצרה

1.       גבול (Border) - מאפשר להוסיף גבולות (קווי מסגרת) לטבלה (תחום תאים). קובע את סגנון וצבע הגבול.

2.       תבניות (Pattern) - הוספת צבע רקע ו/או תבניות לתאים. 

3.        הגנה (Protection) -  הגנה על תאים מסוימים כך שניתן יהי לשנותם או להסתיר נתונים, כך שלא יופיעו בשורת הנוסחאות (כל זאת בזמן שהגיליון יהיה תחת הגנה).

 

תרגיל מסכם בעיצוב תאים.doc

 פיתרון תרגיל מסכם בעיצוב .xls

למעלה