2.2 ניהול גליונות העבודה

2.2.1 כיוון גיליון העבודה
2.2.2 כיוון טקסט

ניתן להוסיף גיליונות או לשנות את שמם. להוספת גיליון בחר גיליון (Worksheet) שבתפריט הוספה (Insert) או בחר הוספה
(Insert
) מתוך תפריט העזר שבמקש הימני של העכבר (בעת שהעכבר נמצא מעל הלשוניות של גיליונות העבודה). להחלפת השם, הקש הקשה כפולה ("דאבל קליק") על הלשונית, או בחר שנה שם (Rename)
מתוך תפריט העזר שבמקש הימני של העכבר.

2.2.1 כיוון גיליון העבודה

באקסל, בשונה מהוורד (Word), קיים בנוסף לכיוון הטקסט במסמך גם כיוון הגיליון עצמו. כלומר, האם העמודות ולחצני הגיליונות יופיעו מימין לשמאל או משמאל לימין והאם הוספת עמודה או גיליון תתבצע משמאל או מימין לגיליון הנוכחי.

שינוי כיוון הגיליון מתבצע על ידי לחיצה על כפתור "כיוון הגיליון", על סרגל הכלים      

 

 2.2.2 כיוון טקסט

שינוי כיוון הטקסט מתבצע על ידי הלחצן "כיוון הטקסט", אשר על סרגל הכלים. 

לאחר לחיצה על החץ מצד ימין ייפתח תת תפריט, אשר יאפשר את בחירת כיוון הטקסט הרצוי:       

  (לחץ לעבור לאקסל)

שינוי רוחב עמודות וגובה שורות

שינוי רוחב עמודה או גובה שורה יכול להיעשות על עמודה/שורה בודדת או כמה עמודות/שורות.

שלבי הפעולה:

·        בחירת העמודה/ות או השורה/ות שמעוניינים לשנות את גודלן (אפשר לבחור גם את הגיליון כולו).

·        גרירת גבול אחת העמודות או השורות אשר בתחום הבחירה קדימה / אחורה (במקרה של עמודה ועל פי כיוון הגיליון) או למטה / למעלה (במקרה של שורה) כאשר סמן העכבר משתנה לחץ שחור.

·        לחיצה כפולה על סמן העכבר בצורת חץ, במקום גרירתו, תשנה את גודל העמודות/שורות לגודל אשר יתאים לתוכן תחום התאים שנבחרו (גודל אוטומטי).  

 למעלה