2.3 שימוש בסיסי בגיליון העבודה

2.3.1 העתקה וגזירה
2.3.2 הדבקה מיוחדת
2.3.3 הוספה ומחיקה


2.3.1 העתקה וגזירה

העתקת אוביקט (Copy) מאפשרת לשכפל אובייקט ולהדביק עותק שלו במיקום רצוי. העברה (Move), לעומת זאת, גורמת להוצאת אוביקט מהמיקום הנוכחי שלו ולהדביקו במיקום חדש (הדבקה= Paste).

עקרונות ההעתקה והגזירה ב Excel זהים בדרך כלל לשאר תוכנות  ה Windows, למעט כמה שינויים ייחודיים:

א.   העתקה/גזירה רגילה

סימון התא או קבוצת התאים ולחיצה על לחצן העתקה   (ניתן להיעזר במקשי קיצור Ctrl+C) או גזירה  (מקש קיצור Ctrl+X) מסמן מסגרת מקווקוות סביב האזור הנבחר.

הדבקת תוכן הקטע המסומן במקומו החדש מתבצעת בשני אופנים:

  • באמצעות כפתור הדבק   (מקש קיצור Ctrl+V)
  • באמצעות מקש Enter הדבקה זו היא חד פעמית ולא ניתן להדביק את הקטע המועתק בשנית אלא אם כן נסמן אותו  נעתיק מחדש.

הדבקת תאים מרובים: אם סומנו והועתקו מס' תאים, ההדבקה תתבצע אל תוך התא הימני עליון בלבד של אזור ההדבקה 

נגיעת העכבר בגבול התא או התאים המסומנים, הופכת את צורתו לתצורת חץ. הזזת העכבר תוך לחיצה קבועה על המקש השמאלי של העכבר, תגרור את תוכן התא אל תא היעד. הגרירה דורסת את הנתונים הנמצאים בתא היעד אלא אם כן, היא מתבצעת בשילוב לחיצה על מקש Shift הגורמת לדחיפת התאים באזור היעד כלפי מטה תוך פינוי מקום לתאים הנגררים.

גרירה באמצעות המקש הימני של העכבר פותחת תפריט עזר המאפשר שליטה על כיוון הסטת התאים הנמצאים באזור ההדבקה.

    

ב.    העתקה באמצעות ידית המילוי

אקסל מאפשרת מילוי תאים במידע על פי הגדרה קבועה מראש. בדוגמא שלפניכם מוקלד אל תוך התא הטקסט "יום ראשון". לאחר היציאה מהתא, הוזז העכבר אל הפינה השמאלית התחתונה של התא וצורתו השתנתה אוטומטית לתצורת פלוס:  

במצב זה  גרירת התא (משיכת העכבר כלפי מטה או לכל צד אחר), תמלא את התאים עליהם עובר העכבר בטקסט אוטומטי כמו בדוגמא הבאה:

                                                                  

 (לחץ לעבור לאקסל)

שיטת מילוי אוטומטי זו מבוססת הן על סדרות מוכנות מראש כמו בדוגמא זו, או על פי תבנית מתמטית שאקסל תזהה. תא הכולל תאריך למשל, יגרום למילוי תאריכים בתאים הבאים על פי הסדר המובנה בפורמט התאריך.

למעלה  

2.3.2 הדבקה מיוחדת

העתקה, גרירה כמו גם העתקה באמצעות ידית המילוי, גורמות להעתקה מלאה, דהיינו העתקה הכוללת את הערכים, הנוסחאות, הוראות עיצוב הגופן, צבעים גבולות וכו'. אקסל מאפשרת העתקת חלק ממאפיני התא בלבד (עיצוב, הערות, ערכים ללא הנוסחאות וכו'). תכונת ההעתקה זו נקראת "העתקה מיוחדת". ניתן להכנס לחלון "הדבקה מיוחדת" דרך תפריט  שבסרגל התפריטים או תפריט העזר שבמקש הימני של העכבר:

 

                

 (לחץ לעבור לאקסל)

  החלון מחולק לשלושה אזורים:

·        הדבק. באזור זה יש לבחור את האפשרות שעל פיה רוצים להדביק.

·        פעולה. בעת העתקת נתונים, ניתן לבצע פעולה חשבונאית של נתוני התא המועתק עם הנתונים הקיימים בתא היעד.

·        דלג על ריקים. אפשרות זו פעילה רק בעת שההדבקה אמורה לדרוס נתונים בתאי היעד (אזור ההדבקה). אם בין התאים המועתקים קיימים גם תאים ריקים, תאים אלו לא ידרסו את תאי היעד אלא ישאירו בם את התוכן המקורי.

·        בצע חילוף. התאים המועתקים המסודרים בעמודה יודבקו בשורה ולהיפך.

 

2.3.3 הוספה ומחיקה

הוספת עמודה או שורה

על מנת להוסיף עמודות או שורות חדשות לגליון יש לבחור אפשרות 'שורות' או 'עמודות' מתוך תפריט 
  
ולבחור היכן להוסיף את העמודהמימין או משמאל לעמודה בה נמצא הסמן, (או מעל או מתחת לשורה).

 

מחיקת תאים, עמודות או שורות

אקסל מבחינה בין מחיקת תא, עמודה או שורה לבין ניקוי התוכן:

·        ניקוי הוא מחיקת הנתונים בלבד. הניקוי המופעל ע"י מקש DEL, מוחק את תוכן התאים בלבד אך לא את העיצובים או תוספות אחרות (כגון הערות).

·        מחיקה מסלקת את הקטע הנבחר לחלוטין כולל העיצובים. ה"חור" שכאילו נוצר בטבלה באזור חוסר התאים שנמחקו, מתמלא ע"י התאים מסביבתו המוזזים ממקומם. פעולת המחיקה נעשית על ידי בחירת האפשרות מחיקה מתוך תפריט  או לחלופין מתוך תפריט העזר במקש ימין של העכבר.

 למעלה