פרק 2: הגיליון האלקטרוני ככלי לאיסוף והזנת נתונים

2.1 הכרת משטח העבודה
2.2 ניהול גליונות העבודה
2.3
שימוש בסיסי בגיליון העבודה

2.4 הזנת נתונים לתא

2.5 הכרות עם נוסחה ומרכיביה
2.6 עיצוב תאים
2.7 השימוש בפונקציות

אקסל (Excel) היא תוכנת גיליון אלקטרוני של חברת מיקרוסופט (Microsoft), באמצעותה ניתן לעבד נתונים מספריים, לנתחם וליצור מהם גרפים ודוחות.

כניסה לאקסל

כניסה לאקסל מתבצעת על ידי לחיצה כפולה על צלמית ה-Excel שעל שולחן העבודה,
הצלמית נראית כך:  

 או מתפריט התחל ~> תוכניות->אקסל (Start ~> Programs ~> Microsoft Excel).

ניהול קבצים באקסל

ניהול הקבצים באקסל (למשל פעולות  כגון פתיחה, שמירה ומחיקת קובץ) מתבצע בדומה לניהול קבצים בכל תוכנת אופיס אחרת (למשל וורד (Word. תיאור מפורט של פעולות אלו ניתן למצוא  בהרחבה 1.

 

2.1 הכרת משטח העבודה פתיחת האקסל מעלה אל המסך את לוח העבודה הטבלאי של התוכנה.   

  (לחץ לעבור לאקסל)

                                                                              איור מספר 1

 

קובץ אקסל נקרא בשם "חוברת עבודה" או Book באנגלית. כל חוברת עבודה כזו בנויה מ-3  גיליונות אלקטרוניים (Sheets). אפשר להוסיף/למחוק גיליונות בחוברת, עד למספר כולל של 255 גיליונות. המעבר בין הגיליונות השונים נעשה באמצעות בחירת הלשונית הנושאת את שם הגיליון בתחתית הדף.

                                                        

 

למעלה

2.1.1 מבנה גליון העבודה
גוף גיליון הנתונים מחולק לעמודות ושורות היוצרות טבלה המכילה תאים. העמודות מסומנות באמצעות אותיות לועזיות: A,B,C…Z,AA,AB…AZ,BA…IV  והשורות מסומנות באמצעות מספרים מ- 1 עד 16,384. החיתוך של עמודה ושורה הוא "תא". כתובת התא (שם התא) היא צירוף של מספר העמודה ומספר השורה בהן התא נמצא. למשל תא F7 הוא התא שבשורה 7 בעמודה F, ראו באיור מספר 1 את התא המודגש.
כתובת התא מופיעה גם בתיבת השם (Name  Box) משמאל לשורת הנוסחאות, בפינה השמאלית עליונה של לוח העבודה:
        

 

  (לחץ לעבור לאקסל)

2.1.2 סרגלי הכלים

סרגל כלים הינו סרגל הכולל לחצנים ואפשרויות ומשמש לביצוע מהיר של פקודות .על סרגלי הכלים מופיעים לחצנים שונים אשר משמשים כ"קיצורי דרך" לפעולות שניתן לבצע דרך התפריט הראשי, כגון: שמירה, פתיחה, העתק, הדבק, בטל, תרשימים, עיצוב הטקסט ועוד. הצבת מצביע העכבר על הלחצנים, ליותר משנייה, תגרום להופעת טקסט הסבר על הפעולה המתאימה ללחצן.  שימוש בסרגל הכלים ייעשה על ידי לחיצה על הלחצן המתאים.

 

חלקו העליון של לוח העבודה מחולק לארבעה סרגלים:

  (לחץ לעבור לאקסל)

 חלק גדול מהלחצנים מוכרים למשתמש מתוכנות office אחרות. הלחצנים המיוחדים והשימושיים יותר בגיליון האלקטרוני יוסברו ויודגמו בהמשך.

למעלה 

2.2 ניהול גליונות העבודה

ניתן להוסיף גיליונות או לשנות את שמם. להוספת גיליון בחר גיליון (Worksheet) שבתפריט הוספה (Insert) או בחר הוספה
(
Insert) מתוך תפריט העזר שבמקש הימני של העכבר (בעת שהעכבר נמצא מעל הלשוניות של גיליונות העבודה). להחלפת השם, הקש הקשה כפולה ("דאבל קליק") על הלשונית, או בחר שנה שם (Rename) מתוך תפריט העזר שבמקש הימני של העכבר.

2.2.1 כיוון גיליון העבודה

באקסל, בשונה מהוורד (Word), קיים בנוסף לכיוון הטקסט במסמך גם כיוון הגיליון עצמו. כלומר, האם העמודות ולחצני הגיליונות יופיעו מימין לשמאל או משמאל לימין והאם הוספת עמודה או גיליון תתבצע משמאל או מימין לגיליון הנוכחי.

שינוי כיוון הגיליון מתבצע על ידי לחיצה על כפתור "כיוון הגיליון", על סרגל הכלים      

 

 2.2.2 כיוון טקסט

שינוי כיוון הטקסט מתבצע על ידי הלחצן "כיוון הטקסט", אשר על סרגל הכלים. 

לאחר לחיצה על החץ מצד ימין ייפתח תת תפריט, אשר יאפשר את בחירת כיוון הטקסט הרצוי:       

  (לחץ לעבור לאקסל)

שינוי רוחב עמודות וגובה שורות

שינוי רוחב עמודה או גובה שורה יכול להיעשות על עמודה/שורה בודדת או כמה עמודות/שורות.

שלבי הפעולה:

·        בחירת העמודה/ות או השורה/ות שמעוניינים לשנות את גודלן (אפשר לבחור גם את הגיליון כולו).

·        גרירת גבול אחת העמודות או השורות אשר בתחום הבחירה קדימה / אחורה (במקרה של עמודה ועל פי כיוון הגיליון) או למטה / למעלה (במקרה של שורה) כאשר סמן העכבר משתנה לחץ שחור.

·        לחיצה כפולה על סמן העכבר בצורת חץ, במקום גרירתו, תשנה את גודל העמודות/שורות לגודל אשר יתאים לתוכן תחום התאים שנבחרו (גודל אוטומטי).  

 למעלה

2.3 שימוש בסיסי בגיליון העבודה

2.3.1 העתקה וגזירה

העתקת אוביקט (Copy) מאפשרת לשכפל אובייקט ולהדביק עותק שלו במיקום רצוי. העברה (Move), לעומת זאת, גורמת להוצאת אוביקט מהמיקום הנוכחי שלו ולהדביקו במיקום חדש (הדבקה= Paste).

עקרונות ההעתקה והגזירה ב Excel זהים בדרך כלל לשאר תוכנות  ה Windows, למעט כמה שינויים ייחודיים:

א.   העתקה/גזירה רגילה

סימון התא או קבוצת התאים ולחיצה על לחצן העתקה   (ניתן להיעזר במקשי קיצור Ctrl+C) או גזירה  (מקש קיצור Ctrl+X) מסמן מסגרת מקווקוות סביב האזור הנבחר.

הדבקת תוכן הקטע המסומן במקומו החדש מתבצעת בשני אופנים:

  • באמצעות כפתור הדבק   (מקש קיצור Ctrl+V)
  • באמצעות מקש Enter הדבקה זו היא חד פעמית ולא ניתן להדביק את הקטע המועתק בשנית אלא אם כן נסמן אותו  נעתיק מחדש.

הדבקת תאים מרובים: אם סומנו והועתקו מס' תאים, ההדבקה תתבצע אל תוך התא הימני עליון בלבד של אזור ההדבקה 

נגיעת העכבר בגבול התא או התאים המסומנים, הופכת את צורתו לתצורת חץ. הזזת העכבר תוך לחיצה קבועה על המקש השמאלי של העכבר, תגרור את תוכן התא אל תא היעד. הגרירה דורסת את הנתונים הנמצאים בתא היעד אלא אם כן, היא מתבצעת בשילוב לחיצה על מקש Shift הגורמת לדחיפת התאים באזור היעד כלפי מטה תוך פינוי מקום לתאים הנגררים.

גרירה באמצעות המקש הימני של העכבר פותחת תפריט עזר המאפשר שליטה על כיוון הסטת התאים הנמצאים באזור ההדבקה.

    

ב.    העתקה באמצעות ידית המילוי

אקסל מאפשרת מילוי תאים במידע על פי הגדרה קבועה מראש. בדוגמא שלפניכם מוקלד אל תוך התא הטקסט "יום ראשון". לאחר היציאה מהתא, הוזז העכבר אל הפינה השמאלית התחתונה של התא וצורתו השתנתה אוטומטית לתצורת פלוס:  

במצב זה  גרירת התא (משיכת העכבר כלפי מטה או לכל צד אחר), תמלא את התאים עליהם עובר העכבר בטקסט אוטומטי כמו בדוגמא הבאה:

                                                                  

 (לחץ לעבור לאקסל)

שיטת מילוי אוטומטי זו מבוססת הן על סדרות מוכנות מראש כמו בדוגמא זו, או על פי תבנית מתמטית שאקסל תזהה. תא הכולל תאריך למשל, יגרום למילוי תאריכים בתאים הבאים על פי הסדר המובנה בפורמט התאריך.

למעלה  

2.3.2 הדבקה מיוחדת

העתקה, גרירה כמו גם העתקה באמצעות ידית המילוי, גורמות להעתקה מלאה, דהיינו העתקה הכוללת את הערכים, הנוסחאות, הוראות עיצוב הגופן, צבעים גבולות וכו'. אקסל מאפשרת העתקת חלק ממאפיני התא בלבד (עיצוב, הערות, ערכים ללא הנוסחאות וכו'). תכונת ההעתקה זו נקראת "העתקה מיוחדת". ניתן להכנס לחלון "הדבקה מיוחדת" דרך תפריט  שבסרגל התפריטים או תפריט העזר שבמקש הימני של העכבר:

 

                

 (לחץ לעבור לאקסל)

  החלון מחולק לשלושה אזורים:

·        הדבק. באזור זה יש לבחור את האפשרות שעל פיה רוצים להדביק.

·        פעולה. בעת העתקת נתונים, ניתן לבצע פעולה חשבונאית של נתוני התא המועתק עם הנתונים הקיימים בתא היעד.

·        דלג על ריקים. אפשרות זו פעילה רק בעת שההדבקה אמורה לדרוס נתונים בתאי היעד (אזור ההדבקה). אם בין התאים המועתקים קיימים גם תאים ריקים, תאים אלו לא ידרסו את תאי היעד אלא ישאירו בם את התוכן המקורי.

·        בצע חילוף. התאים המועתקים המסודרים בעמודה יודבקו בשורה ולהיפך.

 למעלה

2.3.3 הוספה ומחיקה

הוספת עמודה או שורה

על מנת להוסיף עמודות או שורות חדשות לגליון יש לבחור אפשרות 'שורות' או 'עמודות' מתוך תפריט 
  
ולבחור היכן להוסיף את העמודהמימין או משמאל לעמודה בה נמצא הסמן, (או מעל או מתחת לשורה).

 

מחיקת תאים, עמודות או שורות

אקסל מבחינה בין מחיקת תא, עמודה או שורה לבין ניקוי התוכן:

·        ניקוי הוא מחיקת הנתונים בלבד. הניקוי המופעל ע"י מקש DEL, מוחק את תוכן התאים בלבד אך לא את העיצובים או תוספות אחרות (כגון הערות).

·        מחיקה מסלקת את הקטע הנבחר לחלוטין כולל העיצובים. ה"חור" שכאילו נוצר בטבלה באזור חוסר התאים שנמחקו, מתמלא ע"י התאים מסביבתו המוזזים ממקומם. פעולת המחיקה נעשית על ידי בחירת האפשרות מחיקה מתוך תפריט  או לחלופין מתוך תפריט העזר במקש ימין של העכבר.

 למעלה

 2.4 הזנת נתונים לתא

הקלדת הנתונים לתאים מתבצעת על ידי העברת סמן התא לתא הרצוי והקלדת הנתונים. הקלדת הנתונים יכולה להתבצע ישירות לאחר המעבר אל התא ואז לחיצה על מקש ה-Enter או שימוש בשורת הנוסחאות/עריכה ולחצני הנוסחאות/עריכה, כמוצג באיור 2‑א.

 

2.4.1 הזנת נתונים

הכתיבה מתבצעת אל תוך תא שסומן ונבחר כפעיל על ידי העברת הסמן לתא הרצוי . תא פעיל הוא התא המסומן במסגרת שחורה, ואשר שמו מופיע בתיבת השם שבסרגל הכלים. כתיבה אל התא מתבצעת ישירות לתוכו אך הטקסט מופיע גם ב"שורת הנוסחאות".

סיום הכתיבה בתא מתבצע על ידי הקשת Enter שיעביר את מוקד הכתיבה אל התא שלמטה או על ידי הקשה על מקש Tab שיעביר את המוקד אל התא הסמוך (שמאלה, בגיליון עברי - מימין לשמאל), או, על ידי הקשה עם העכבר בתא אחר כלשהו.

מחיקת תוכן בתא מתבצע על ידי סימון התא ולחיצה על מקש Del או על ידי כתיבה חדשה לתוכו.

שינוי תוכן התא יעשה על ידי הקשת עכבר כפולה בתוך התא או ישירות בתוך שורת הנוסחאות.

למעלה 

2.4.2 סוגי הנתונים המוקלדים ב-Excel

 בכל תא אנו יכולים להקליד כל אחד מסוגי הנתונים הבאים:

  • מספר - נתון מסוג זה מאפשר לבצע חישובים.
  • טקסט - לא ניתן לבצע חישובים מספריים אך ניתן לבצע פעולות אחרות.
  • תאריך - נתון מסוג זה מאפשר לבצע חישובי תאריכים.
  • שעה - נתון מסוג זה מאפשר לבצע חישובי שעות.
  • נוסחה - חישובים אריתמטיים או לוגיים.

 

הכנסת ערכים מספריים:

כדי להכניס ערך מספרי, יש לבחור  תא ולהקליד את המספר. בזמן ההקלדה ניתן לראות את המספר המוקלד גם בשורת הנוסחאות. בסוף ההקלדה יש להקיש Enter.

 

הכנסת ערכי טקסט:

הכנסת טקסט דומה להכנסת ערכים מספריים. אם יוכנס טקסט ארוך מידי להצגה בתא בודד, תאפשר אקסל לטקסט להיכתב על התאים הסמוכים . אם כי הטקסט יאוחסן בתא בודד. אם יוקלד אחר כך טקסט בתא השכן יראה הטקסט החופף חתוך.

 

הכנסת ערכי תאריך ושעה:

תאריך – תא ובו תאריך יכול להיות תא טקסט או תא בעל ערך מספרי. כדי שתא תאריך יקבל ערך מספרי והאקסל יידע להתייחס אליו כאל תאריך יש להקיש את התאריך בפורמט המוכר למערכת. כאן ניתן לבחור את אופן תצוגת התאריך הרצוי לנו. חשוב שאקסל יתייחס לתא עם תוכן תאריך כערך מספרי (ולא כטקסט) אם רוצים לערוך עליו חישובים בהמשך, כדוגמת הפרשי זמנים בין תאריך לתאריך. להקלדת השעה יש להקליד את הפורמט 13:05:30. אין חובה כמובן לציין את השניות.


למעלה

2.5 הכרות עם נוסחה ומרכיביה

2.5.1 הכנסת נוסחאות

אקסל יודעת לבצע בקלות פעולות חשבוניות במתכונת של מחשבון פשוט.

כדי לבצע פעולה חשבונית פשוטה בתוך תא כל כלשהו בגיליון אקסל: יש לרשום את סימן השווה בהתחלת הנוסחה החשבונית.

 לדוגמא, על מנת לחשב את התרגיל הבא:  (5+10) * 2

צריך להקליד את התרגיל באחד התאים, אך עם סימן השוויון בהתחלה:

                                                                  (5+10) *2   =

כמובן שאקסל שומרת על חוקי המתמטיקה כלומר סדר העדיפות הוא שקודם מחשבים " () " לאחר מכן כפל וחילוק ולאחר מכן חיבור וחיסור .

הקשה על מקש Enter או Tab, או יציאה אחרת מהתא (חצים או עכבר) תציג בתא את תוצאת התרגיל.

את התרגיל עצמו ניתן לראות בשורת הנוסחאות, וניתן תמיד לשנותו או לערוך אותו מחדש בשורת הנוסחאות או בתא עצמו ע"י מקש F2.

 

 (לחץ לעבור לאקסל)

 

  למעלה

2.5.1 הפניות נוסחאות לתא - שימוש בתאים לצורך חישובים

הגיליון באקסל מחולק לתאים ,וזה מאפשר לנו לעשות לעשות חישובים על ידי שימוש בתאים האחרים.
שינוי הערך באחד התאים המרכיבים את איברי התרגיל, ישפיע מיידית גם על תוצאת התרגיל.

הקלדת תו שוויון (=) כתו ראשון בתא, מציינת לאקסל תחילת נוסחה. כתיבת שמות תאים, מתורגמת לאקסל ככתובת ולא כטקסט סתמי. נכתוב בתא  F3 את התרגיל הבא:

                                                             

כאשר נקליד בתא  B3את הערך 3 , בתא  C3 את הערך 5  ובתא D3 את הערך 1 , תופיע בתא    F3  התוצאה 12. שינוי ערך תא B3 ל- 4 , לדוגמה, יגרום לשינוי התוצאה ל-16.

אקסל מאפשרת לעשות שימוש בעכבר כדי לציין את התא שבו משתמשים לצורך החישובים.

            

  

 

 (לחץ לעבור לאקסל)

  למעלה

הפנייה זו הינה למעשה הפנייה יחסית המבוססת על המיקום היחסי של התא המכיל את הנוסחה ושל התא שאליו ההפניה. בעת העתקת הנוסחה ,ההפניה מותאמת באופן אוטומטי.

בדוגמא הבאה יש בתא 2D נוסחה שמחברת בין תא B2 ותא C2 ,כאשר נבצע העתקה לתא D3 בעזרת ידית המילוי נקבל בדיוק את אותה נוסחה אבל שמחברת בין תא B3 ו- C3. זוהי דוגמה להעתקה יחסית.

                                             

  

לעיתים נוצר צורך להכניס לנוסחה תא שכתובתו לא תשתנה בעת ההעתקה ולשם כך משתמשים בהפניה מוחלטת. בהפניה מסוג זה למעשה מקבעים את כתובת התא על ידי שימוש בכתובת המדוייקת שלו ללא קשר למיקומו. הקיבוע נעשה ע"י כך שמוסיפים את התו $, לפני ציון העמודה ולפני ציון השורה.
נשתמש בדוגמא הקודמת אלא שבתא D2 נרשום בנוסחה $2$+C$2$B= ,כאשר נבצע העתקה לתא D3 נקבל בדיוק את אותה תוצאה בתאD3.

                                           

     (לחץ לעבור לאקסל)

הדרישה לקיבוע התא אינה דרישה חד משמעית. לעיתים יש צורך לקבע את התא בשני הצירים (עמודה ושורה), לעיתים יש לקבע אותו אל השורה אך לא אל העמודה, זאת אומרת שבעת העתקה כלפי מעלה או מטה ישאר מס' השורה מקובע, אך בעת העתקה לצדדים, ציון העמודה ישתנה, ובפעמים אחרות צריך לקבע את העמודה אך ללא הגדרת קיבוע לשורה.

הטבלה הבאה מסכמת את אפשרויות הקיבוע:

    

   למעלה

2.6 עיצוב תאים

הפקודה תאים (Cells) שבתפריט עיצוב (Format) שבסרגל התפריטים שולטת ברוב פעולות העיצוב על התאים בגיליון העבודה. לאחר לחיצה עליה נפתח החלון "עיצוב תאים".

 

  (לחץ לעבור לאקסל)

  למעלה

החלון "עיצוב תאים" אחראי על עיצובו של התא או הטווח שבחרנו.
חלון זה מחולק ללשוניות שונות, כאשר כל לשונית אחראית על תחום עיצוב שונה.
תחת כל אחת מהלשוניות נגלה תכונות שונות עליהן נוכל להשפיע, אם על אופן תצוגת התוכן (הנתונים) ואם על מסגרת התא ומיקום הנתונים בתוך התא.

הלשוניות בחלון הן:
מספר- מאפשר לעצב את הנתונים המוצגים בתוך התא.
יישור- מאפשר לעצב את פרישת הנתונים בתוך התא, מיזוג תאים, גלישת טקסט, יישור טקסט ועוד...
גופן- מאפשר עיצוב הגופן, סוג, צבע, גודל ועוד...
גבול- מאפשר לקבוע את מסגרת התא, סוג הקו ועוביו, צבעו ודברים נוספים.

תבנית -  מאפשר  הוספת צבע רקע ו/או תבניות לתאים. 
הגנה- מגדיר את התאים המיועדים להגנה מפני שינויים ועריכה.

 

2.6.1 עיצוב מספרים וטקסט

הלשונית "מספר" שבחלון עיצוב תאים מאפשרת לשלוט בתצוגה של ערכים מספריים ולשנות את התצוגה של ערכי הטקסט.

עיצובים שימושיים:

א.    העיצוב כללי (General):

העיצוב כללי הוא הקטגוריה הראשונה בחלון עיצוב תאים. אם לא תגדיר עיצוב אחר לתא תציג אקסל בעיצוב תא זה את כל הערכים המספריים וערכי הטקסט שאתה מכניס לתאים. למעט שלושה יוצאים מן הכלל שיפורטו להלן, יציג העיצוב כללי בדיוק את מה שהקלדת.

העיצוב כללי יקצר מספרים שהם ארוכים מידי לגודל התא. מספרים עשרוניים ארוכים מעוגלים או מוצגים בתבנית מדעית. לדוגמה, אם תקליד את המספר 123456.7812345 בתא ברוחב רגיל, יציג העיצוב כללי את המספר 123456.8. הערכים האמיתיים שהקלדת בתא נשמרים, ואקסל משתמשת בהם בכל החישובים, מבלי להתייחס לעיצובם המוצג. העצוב כללי אינו מציג אפסים אחרי הנקודה העשרונית. לדוגמה, המספר 123.0 נמצא כ- 123. שבר עשרוני, מוקלד ללא מספר משמאל לנקודה העשרונית, מוצג עם אפס. לדוגמה, השבר 123. יוצג כ- 0.123.

ב.     עיצובי מספר (Number):

הקטגוריה מספר כוללת אפשריות עיצוב להצגת מספרים כשלמים, כעשרוניים קבועים ועם פסיק מפריד ואפשרות למפריד אלפים.

ג.      עיצוב מטבע (Currency):

הקטגוריה כוללת מספר אפשרויות עיצוב עבור מטבעות שונים בעולם.

ד.     עיצוב אחוזים (Percentage):

עיצובי הקטגוריה אחוזים מציגים מספרים כאחוזים. הנקודה העשרונית של המספר המעוצב זזה שני מקומות ימינה, וסימן אחוז מופיע בסוף המספר. לדוגמה, עיצוב אחוזים ללא מקומות עשרוניים מציג את המספר 0.1234 כ-12%. בחירה בשני מקומות עשרוניים. תציג את 0.1234 כ- 12.34%.

 

למעלה

2.6.2 יישור תוכן תא 

הלשונית יישור (Alignment) שבחלון עיצוב תאים (Format Cells), ממקמת את הטקסט ואת המספרים בתוך התאים. ניתן גם לעצב טקסט בתאים בצורה אנכית או בכל זווית אחרת.

 

 

  (לחץ לעבור לאקסל)

2.6.3 עיצוב גופנים (אותיות)

לשונית  גופן (Font) שבחלון עיצוב תאים (Format Cells) משמשת כדי לבחור בגופן ובצבע של ערכי התאים.

 

  (לחץ לעבור לאקסל)

למעלה

בחירת גופן וגודל אות:
כדי לבחור בגופן יש ללחוץ על שמו בתיבת הרשימה גופן או להקליד את שמו בתיבת העריכה גופן. המספרים בתיבת הרשימה גודל (Size) ישתנו, ויציגו את הגדלים שבהם יכולה אקסל להדפיס באופן אופטימאלי את הגופן שנבחר. ניתן להשתמש בפסי הגלילה שבתיבת הרשימה גודל כדי לראות את כל הגדלים האפשריים. כדי לבחור בגודל מסוים יש ללחוץ עליו.

בחירת צבע:
כדי לראות את אפשרויות הצבעים הניתנים לבחירה, יש ללחוץ על חץ ההצבעה מטה המופיע ליד תיבת הרשימה הנפתחת צבע (Color) . אפשרות אוטומטי (Automatic) הינה אפשרות ברירת המחדל - יופיע תוכן התאים בצבע שחור.

                                               

  (לחץ לעבור לאקסל)

שאר הלשוניות  בקצרה

1.       גבול (Border) - מאפשר להוסיף גבולות (קווי מסגרת) לטבלה (תחום תאים). קובע את סגנון וצבע הגבול.

2.       תבניות (Pattern) - הוספת צבע רקע ו/או תבניות לתאים. 

3.        הגנה (Protection) -  הגנה על תאים מסוימים כך שניתן יהי לשנותם או להסתיר נתונים, כך שלא יופיעו בשורת הנוסחאות (כל זאת בזמן שהגיליון יהיה תחת הגנה).

למעלה

2.7 השימוש בפונקציות

עיקר הפעילות החישובית בגליונות, מתבצעת באמצעות פונקציות המובנות בתוך התוכנה. הפונקציות, המצוידות בכלי עריכה ידידותיים למשתמש, מכסות מגוון רחב של דיסיפלינות וקטגוריות רבות של העולם החישובי – אריתמטיקה, סטטיסטיקה, טריגונומטריה, חשבונאות והנהלת חשבונות, לוגיקה ועוד. 

את הפונקציה אפשר לכתוב ישירות אל התא על פי התחביר המתאים, אולם קל יותר להפעיל אותה מתוך ספריית הפונקציות   הפותחת כלי ידידותי הכולל הנחיות והסברים באשר למבנה התחבירי של הפונקציה הנתונה.