פרק 2: הגיליון האלקטרוני ככלי לאיסוף והזנת נתונים

2.1  הכרת משטח העבודה
2.2  ניהול גליונות העבודה
2.3  שימוש בסיסי בגיליון העבודה
2.4  הזנת נתונים לתא
2.5  הכרות עם נוסחה ומרכיביה
2.6  עיצוב תאים