7.2 מיון טבלאות

מיון הוא שינוי סדר הערכים ברשימה על פי קריטריון מסוים כמו גודל מספרי, סדר אלפביתי או תאריך.  את המיון ניתן לעשות באמצעות סרגל הכלים הרגיל או באמצעות החלון 'מיון'.

מיון באמצעות סרגל הכלים:
כדי  למיין טבלה באמצעות סרגל הכלים יש למקם את סמן העכבר במקום כלשהו בעמודה שלפיה רוצים למיין, וללחוץ על הלחצן     כדי למיין בסדר עולה או על הלחצן   כדי למיין בסדר יורד. האקסל מזהה לבד אם יש או אין שורות כותרת בטבלה.

מיון באמצעות החלון 'מיון':
כדי  למיין טבלה באמצעות חלון 'מיון' יש למקם את סמן העכבר בתא כלשהו בטבלה ומתוך התפריט  נתונים לבחור באפשרות מיון. ייפתח החלון הבא:

 

בחלון זה, תחת מיין לפי, יש לבחור בכותרת העמודה שעל-פי תוכנה יתבצע המיון, ולסמן אם המיון הוא בסדר עולה או יורד. אם הטבלה מכילה מספר עמודות, אפשר למיינה מיון משני על-פי התוכן של עמודה שנייה, ואף שלישית. המיון המשני יתבטא רק בשורות שבהן יש ערכים זהים בעמודת המיון הראשי. כדי שהכותרות לא ימוינו גם הן יש לסמן את האפשרות - יש שורת כותרת.

באמצעות לחיצה על כפתור אפשרויות ניתן לבחור בין מיון מלמעלה למטה (ברירת המחדל) לבין מיון מימין לשמאל. לאחר בחירת הקריטריונים למיון יש ללחוץ על אישור.

סרטון מיון של נתונים - מיון פשוט (לחץ על התמונה על מנת לצפות בסרטון)


סרטון מיון נתונים לפי שני קריטריונים (לחץ על התמונה על מנת לצפות בסרטון)


תרגיל בנושא מיון.doc

פתרון תרגיל בנושא מיון.xls

למעלה