7.1 סינון

סינון נתונים

סינון הוא שיטה מהירה ופשוטה לחיפוש ועבודה עם תת-קבוצות של נתונים בטבלה. טבלה מסוננת מציגה רק את הרשומות המקיימות את הקריטריונים שצוינו בעבור שדה כלשהו.
שלא כמו מיון, סינון לא מסדר מחדש את הטבלה, אלא רק מסתיר את הרשומות שלא מקיימות את הקריטריונים שצוינו. ניתן לעשות סינון על יותר מעמודה אחת. המסננים פועלים באופן מצטבר, כלומר כל מסנן נוסף מתבסס על המסנן הנוכחי ומקטין עוד יותר את קבוצת המשנה של הנתונים.
באקסל קיימות שתי אפשרויות לעשות סינון: סינון אוטומטי וסינון מתקדם. סינון אוטומטי עובד עם קריטריונים פשוטים, וסינון מתקדם - עם קריטריונים מורכבים.

סינון נתונים באמצעות סינון אוטומטי

כדי להיכנס למצב של סינון אוטומטי יש למקם את הסמן בתא כלשהו בטבלה, לבחור 'נתונים' מתוך התפריט הראשי, אחריו 'סנן' ואחר-כך 'סינון אוטומטי'. כתוצאה מכך בראש כל עמודה יתווסף חץ גלילה שמכיל את כל הערכים שמופיעים בעמודה זו.

סינון נתונים פשוט:
לחיצה על חץ הגלילה הנמצא משמאל לכותרת העמודה שלפיה מעוניינים לסנן את הנתונים תפתח תיבה המכילה את כל ערכי העמודה .בחירה באחד הערכים תציג את הרשומות בעלות הערך הנבחר בלבד.

בנוסף, בתיבת הגלילה קיימות האפשרויות האלה:

הכול (All) – הצגת כל הרשומות או  עשרה עליונים (Top 10) – הצגת 10 הרשומות בעלות הערך הגבוה ביותר או הנמוך ביותר בשדה זה. בחלון שייפתח ניתן לבחור בין הצגת 'עליונים' (להצגת הפרטים הגבוהים ביותר) או 'תחתונים' (להצגת הפריטים הנמוכים יותר), מספר הערכים להצגה וכן בחירה בין הצגה של 'פריטים'  (להצגת הפריטים עצמם) או 'אחוזים' (להצגת אחוז הפריטים הגבוהים או הנמוכים).

סרטון סינון על סמך 10 עליונים (לחץ על התמונה על מנת לצפות בסרטון)סינון מותאם אישית
בחירת האפשרות 'מותאם אישית' בתיבת הגלילה הנפתחת מאפשרת לעשות סינון מורכב יותר בעזרת תנאים. למשל, תנאי המגביל לערכים הגדולים מערך מסוים, קטנים או שונים ממנו. כמו כן ניתן להפעיל שני תנאים ביחד באמצעות האופרטורים הלוגיים 'וגם' ו-'או'. החלון שנפתח:

 

בחלון זה, בתיבה הימנית יש לבחור את מילות היחס הרצויות (גדול מ, שווה וכדומה) ובתיבה השמאלית יש לבחור או להקליד את הערך שאליו מתייחסות מילות היחס.
לשימוש בשני קריטריונים על אותה עמודה יש להגדיר את מילת הקישור הרצויה:

• אם מעוניינים להציג רק שורות המקיימות את שני הקריטריונים במקביל, יש לסמן את האפשרות וגם.
• אם מעוניינים להציג רק שורות המקיימות לפחות אחד משני הקריטריונים, יש לסמן את האפשרות או.

סרטון סינון מותאם אישית (לחץ על התמונה על מנת לצפות בסרטון)


         

יציאה ממצב סינון

בסיום הסינון ולפני יצירת סינון חדש יש ללחוץ שוב על לחצן החץ ולבחור באפשרות 'הכול' כדי להחזיר את הטבלה למצבה המקורי.

כדי לצאת ממצב סינון (להסיר את החיצים השחורים) יש להיכנס  שוב לתפריט נתונים, לבחור 'סנן', ולבחור בפקודה סינון אוטומטי, וכך להסיר את הסימון  מאפשרות זו.

תרגיל בנושא סינון.doc

פתרון תרגיל בנושא סינון.xls

למעלה