7.3 טבלת ציר (PivotTable)


טבלת הציר הוא כלי תצוגה וניתוח המאפשר לנתח כמות גדולה של נתונים מסוג טקסט או מספר ולהציגם בטבלה. הכלי מאפשר לערוך הצלבות מידע באופן כזה שחלק מכותרות השדות משמשות ככותרות עמודה, כותרות שורה או כנתוני הטבלה עצמם.
מקור הנתונים יכול להגיע מתוך תוכנת אקסל עצמה, אבל גם ממקורות חיצוניים.

יצירת טבלת הציר:
לחיצה על  תפריט "נתונים" ובחירת הפקודה "דוח pivot chart ו- pivot table" פותחת אשף תרשימים בן שלושה שלבים:

שלב 1:
בשלב זה מסמנים בחלק העליון של החלון את מקור הנתונים שעליהם ייעשה ניתוח הנתונים.
ברירת המחדל היא גיליון אקסל. בחלק התחתון מסמנים "Pivot table".


שלב 2
בשלב זה מסמנים ומציינים את כתובת או טווח מקור הנתונים. יש לסמן עם כותרות.

שלב 3
בשלב זה בוחרים איפה תוצב טבלת הציר - בגיליון חדש או בגיליון עבודה קיים.


לחיצה על כפתור "פריסה" תציג חלון המאפשר להגדיר את מבנה הטבלה.

במרכז החלון מוצגת סכימה של טבלת הציר עם מספר שדות: עמוד, עמודה, שורה ונתונים. 
בצידו הימני של החלון מופיעים כל השדות של רשימת נתוני המקור.

את טבלת הציר נבנה על ידי גרירה עם העכבר של השדה הרצוי אל המיקום הרצוי בסכימת הטבלה. בשדות עמוד, שורה ועמודה מכניסים את השדות שלפיהם מסכמים/מסננים נתונים. בשדה נתונים מכניסים את השדה שאת נתוניו רוצים לסכם. ברירת המחדל של אקסל היא לסכום את השדה שהכנסנו ל"נתונים".

לחיצה מהירה וכפולה על שדה הנתונים שאנו רוצים לחשב תפתח חלון שיאפשר להחליף את פעולת הסכימה לפעולה אחרת כגון: ממוצע, ערך מקסימלי, ספירה וכדומה.

 הערה: פריסה של טבלת ציר יכולה להיעשות גם על המסך ולא רק דרך חלון ה"פריסה" באשף, על ידי גרירה של שמות העמודות על גבי גיליון האקסל.

דוגמה:
נתוני המקור של טבלת הציר מורכבים מטבלת אקסל בעלת השדות הבאים: שם, מגדר, מספר ילדים ומשכורת. המטרה  בדוגמה זו היא ליצור טבלת שכיחויות בעבור המשתנה 'מספר ילדים'. משתנה זה מקבל טווח ערכים בין 0 ל-5.


יש לפתוח את אשף התרשימים של טבלת הציר ולהציג דרכו את חלון 'פריסה':

יצירה של טבלת הציר המתאימה תיעשה על ידי גרירת המשתנה 'מספר ילדים' לשדה 'שורה',  והמשתנה 'שם' לשדה 'נתונים'. האקסל בוחר כברירת מחדל את הפונקציה "ספירה" בעבור המשתנה השמי 'שם'. לחיצה על אישור תיצור את הטבלה הבאה: 


לאחר שנוצרה טבלת הציר ניתן לבצע עליה שינויים רבים, כגון העברה  או מחיקה של עמודות, וכן עריכת חישובים נוספים על אזור הנתונים.

ניתן גם להפוך את הטבלה לטבלה דו-ממדית המציינת בעבור כל אחד מהערכים 'מספר הילדים' את מספר העובדים ממין זכר וממין נקבה. עושים זאת בחלון המוצג ליד טבלת הציר: 

יש לבחור את השדה "מגדר" ולהוסיף אותו לשדה 'עמודה'.
הטבלה שתתקבל תיראה כך: 


כדי להציג את הנתונים בגרף יש ללחוץ על הלחצן   שיחולל אוטומטית גרף מהטבלה. ניתן כמובן לערוך שינויים בסוג התרשים ובעיצובו.


לינק לשני סרטונים המדגימים את השימוש בטבלת ציר:
יש לצפות בשניהם, זה אחרי זה

סרטון ראשון

סרטון כניסה למצב עבודה של טבלת ציר (לחץ על התמונה על מנת לצפות בסרטון)

סרטון עבודה בסיסית עם טבלת ציר (לחץ על התמונה על מנת לצפות בסרטון)

תרגיל בנושא טבלת ציר.doc

פתרון תרגיל בנושא טבלת ציר.xls


למעלה