תכנית לימודים במקצוע 
הסתברות וסטטיסטיקה יישומית
(ניהול התפעול)

סמל המקצוע: 18.00
 
רמת לימוד: 2 יח"ל

מהדורת ניסוי מעודכנת לתש"ע
ספטמבר 2009

 גרסה להדפסה

תוכן העניינים
התפיסה הרעיונית
מטרות
דרכי הוראה מומלצות
פירוט הפרקים וחלוקת השעות
פירוט נושאי לימוד
מושגים מרכזיים
ביבליוגרפיה מומלצת

התפיסה הרעיונית
בעולם העסקים המודרני, המתנהל באמצעות מאגרי מידע, מיחשוב ותחרות כלל-עולמית, הסטטיסטיקה היא כלי יעיל ובעל ערך ניהולי. הבנה כמותית ומיומנות בסיסית בסטטיסטיקה חיוניות לא רק לעוסקים במחקר אלא גם לאנשי טכנולוגיה, מינהל, מדעי הטבע והחברה, הזקוקים לכלים סטטיסטיים לצורך עבודתם או לימודיהם.

הסטטיסטיקה מהווה בסיס לנושאים כמו בקרת איכות, בקרת תהליכים, מחקרי שווקים וניהול משאבי אנוש.

חשיבה סטטיסטית פירושה יכולת להבין ולנתח נתונים כמותיים ולתקשר בשפה כמותית.

המקצוע הסתברות וסטטיסטיקה יישומית מיועד להקנות לתלמידים כלים וטכניקות להצגת נתונים כמותיים, ניתוחם ופירושם לצורך פתרון בעיות בסיסיות בעסקים ובניהול. יש לראות בו מקצוע בסיס חיוני למקצועות עתידיים כמו: ניהול איכות, הנדסת ארגון ושיטות, ניהול מערכות ייצור.

כמו כן, המקצוע חושף את התלמידים לכלי ממוחשב ורב-עוצמה לביצוע חישובים סטטיסטיים, עיבוד נתונים והצגתם הגרפית. השימוש בכלי הממוחשב יסייע ללומד בעיבוד ובניתוח נתונים בכל תחום עיסוק רלוונטי.

למעלה

מטרות
מטרות כלליות
1.   הכרת חשיבותה של הסטטיסטיקה ככלי בעל ערך ניהולי ותחומי יישומה.
2.   שימוש בטכניקות מתחום הסטטיסטיקה התיאורית וההיסקית לצורך ניתוח, פירוש והצגת נתונים.
3.   הקניית כלים כמותיים ומיומנויות ליישום טכניקות סטטיסטיות בפתרון בעיות בסיסיות בעסקים ובניהול.
4.   שימוש בכלי ממוחשב לביצוע חישובים סטטיסטיים, עיבוד נתונים והצגתם הגרפית.

מטרות אופרטיביות
עם סיום לימודיהם, התלמידים:
1.   יסבירו את חשיבותה של הסטטיסטיקה בתחומי הניהול השונים.
2.   ירכזו נתונים ומידע בלוחות סטטיסטיים, ינתחו אותם באמצעות מדדי מרכז ומדדי פיזור ויציגו אותם בצורה גרפית באמצעות טכניקות גרפיות מתאימות (כלים ומדדים מתחום הסטטיסטיקה התיאורית).
3.   יפרשו וינתחו את הקשרים הסטטיסטיים המתקבלים מריכוז המידע והצגתו הגרפית.
4.   יבחנו את הקשר הסטטיסטי בין משתנים באמצעות קווי הרגרסיה ומקדם המתאם.
5.   יחזו משתנה אחד על סמך משתנה אחר, תוך הכרת מגבלות החיזוי.
6.   יסבירו חוקים בסיסיים בהסתברות ושימוש בעצי החלטה.
7.   יבחינו בין ההתפלגויות השונות ומאפייניהן, תוך הכרת טכניקות החישוב הספציפיות להן.
8.   יבצעו יישומים סטטיסטיים ממוחשבים במסגרת תרגיל מעשי. יישומים אלה כוללים הזנת נתונים, שימוש בפונקציות סטטיסטיות, יישומים גרפיים ותצוגות שונות של נתונים סטטיסטיים.

למעלה

דרכי הוראה מומלצות
בהוראת המקצוע יש לעשות שימוש במגוון שיטות הוראה ועזרי הוראה. יש לשלב דרכי הוראה מקובלות וחלופות ייחודיות התורמות להגברת המוטיבציה של תהליך הלמידה, כגון:
1.   ניתוח אירועים ונתונים ממקורות מידע שונים.
2.   שימוש בבסיסי נתונים ודוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך בניית תרגילים יישומיים.
3.   התנסות ביישומים סטטיסטיים ממוחשבים.
4.   עבודות ותרגילים הנשענים על בסיסי נתונים הניתנים לניתוח באמצעות הכלים הסטטיסטיים שנלמדו (רצוי מתחומי ניהול שונים: שיווק, אבטחת איכות, ייצור ועוד).

פירוט הפרקים וחלוקת השעות

פרקי הלימוד                                                                       שעות

1. מבוא                                                                                   10

2. הגליון האלקטרוני ככלי לאיסוף נתונים                                     25

3. סטטיסטיקה תיאורית                                                             60

4. יסודות ההסתברות                                                                50

5. התפלגויות של משתנים מקריים                                             45

6. רגרסיה לינארית                                                                    25

7. תצוגות שונות של נתונים סטטיסטיים                                       10

8. הסטטיסטיקה ככלי יישומי בחקירה מדעית                               15

                                                                         סה"כ              240

       

  פירוט נושאי הלימוד

     

למעלה

 

למעלה

    
    

     
 

למעלה


     

למעלה

  
      

מושגים מרכזיים

 
למעלה

 
 
למעלהלמעלהלמעלה

 

ביבליוגרפיה מומלצת

*  איזנבך רונית, סטטיסטיקה ל"לא סטטיסטיקאים", הוצאת אקדמון, 1999.

   בשן אביבה, ישראלית שולה, מבוא לסטטיסטיקה, הוצאת מפ"ט עמל, 2002.

*  גורן בני, סטטיסטיקה והסתברות (3 ו-4 יח"ל), הוצאת המחבר, 1996.

*  האוניברסיטה הפתוחה, מבוא לסטטיסטיקה לתלמידי מדעי החברה - א'
(יחידות 1
5), 1993.

* המדריך הידידותי לגיליון אלקטרוני Excel, הוצאת אורט, 2002.

*  ישראלית שולה, סטטיסטיקה הלכה למעשה, הוצאת לוגיק, 1999.

   רייך דוד, מבוא לסטטיסטיקה, הוצאת אורט, 2007.

* Excel, הסדרה הידידותית למתחילים. הוצאת הוד עמי, 2003. 

*  הביבליוגרפיה המומלצת מיועדת למורים.

למעלה