סטטיסטיקה תיאורית
פתח שאלה 1
נתונים לשאלות 2-4
פתח שאלה 2
ממוצע מספר המחשבים למשפחה הוא:
פתח שאלה 3
סטיית התקן של מספר המחשבים למשפחה היא בקירוב:
פתח שאלה 4
חציון מספר המחשבים למשפחה הוא:
פתח שאלה 5
בסקר חודשי שנערך בקרב 50 נהגי אוטובוס של חברת "המוביל" נבדקו מספר הקילומטרים שנוהגים הנהגים במשך חודש ימים,
פתח שאלה 6
ביום מסוים נבדקו מחירי המסטיקים בתחנות דלק שונות ברחבי הארץ.
פתח שאלה 7
בטבלה הבאה מצוינת השכיחות היחסית של מספר תאונות עבודה לחודש במפעל לייצור מגבות:
פתח שאלה 8
להלן גובהם בס"מ של 5 תלמידים שנבחרו באקראי מבית ספר במרכז הארץ:
פתח שאלה 9
ממוצע הציונים בכיתה שבה 3 תלמידים הוא 70.
פתח שאלה 10
כאשר הטווח הבינרבעוני של סדרה סטטיסטית שווה לאפס אזי מתקיים ש:
פתח שאלה 11
להלן טבלת התפלגות הציונים בסטטיסטיקה בכיתה מסוימת:
פתח שאלה 12
נתונים לשאלות 13-15
פתח שאלה 13
סמן את המשפט הנכון:
פתח שאלה 14
מהי בקירוב סטיית התקן של מספר הביקורים בקולנוע?
פתח שאלה 15
מהו הטווח הבינרבעוני של מספר הביקורים בקולנוע?
פתח שאלה 16
בסקר שנערך במספר בתי ספר באזור השרון נבדקה חוות הדעת של התלמידים
פתח שאלה 17
נתונים לשאלות 18-20
פתח שאלה 18
מהו החציון ומהו השכיח של מספר מכשירי טלפון סלולרי בקרב הנערות?
פתח שאלה 19
מהו הטווח הבינרבעוני של מספר מכשירי טלפון סלולרי בקרב הנערים?
פתח שאלה 20
מהי צורת ההתפלגות של מספר מכשירי טלפון סלולרי בקרב הנערים ובקרב הנערות?
פתח שאלה 21
למדגם של N תצפיות בעל ממוצע 15, חציון 15 וסטיית תקן 1, הוסיפו שתי תצפיות A ו- B. כיצד ישתנו ערכי הממוצע, החציון וסטיית התקן עבור כל אחד מהמקרים הבאים:
פתח שאלה 22
ממוצע הציונים בכיתה שבה 15 בנים ו- 16 בנות הוא 74. ממוצע ציוני הבנות הוא 80. מהו ממוצע הציונים של הבנים בכיתה
פתח שאלה 23
קבע מהו צירוף המונחים הנכון ביותר להשלמת המשפט הבא:
פתח שאלה 24
הציון הממוצע בבחינה מסוימת היה 7. לאחר בדיקה נוספת הוחלט לשנות ציון אחד מ- 9 ל- 7 וציון אחר מ- 5 ל- 7. כתוצאה משינוי זה:
פתח שאלה 25
מספר נעליים הוא משתנה הנמדד בסולם מדידה:
פתח שאלה 26
נתונים לשאלות 26-28
פתח שאלה 27
מה תהיה התוצאה של הפעלת הפונקציה MODE על הנתונים?
פתח שאלה 28
מה תהיה התוצאה של הפעלת הפונקציה MEDIAN על הנתונים?
פתח שאלה 29
הנתונים הבאים מתייחסים לשתי השאלות הבאות
פתח שאלה 30
מהי התצוגה הגרפית המתאימה לתיאור התפלגות התשובות לשאלת רמת הקושי של הקורס?
פתח שאלה 31
הנתונים הבאים מתייחסים לשלוש השאלות הבאות
פתח שאלה 32
מה ניתן לומר על צורת ההתפלגות?
פתח שאלה 33
התברר כי בעת ביצוע החקר על גיל הסטודנטים כללו בטעות נתונים של 10 סטודנטים אשר לומדים בשנה ב'. גילם של סטודנטים אלו נע בין 23 ל- 24. הוחלט להוריד את נתוני הסטודנטים הללו מבסיס הנתונים. האם וכיצד ישתנו הממוצע והטווח לאחר הורדת הנתונים?
פתח שאלה 34
הנתונים הבאים מתייחסים לשלוש השאלות הבאות:
פתח שאלה 35
אם הספרנית תחליט להפעיל את הפונקציה MEDIAN על הנתונים שהיא אספה, מה תהיה התוצאה?
גרסה להדפסה גרסה להדפסה