יסודות ההסתברות
פתח שאלה 1
A ו- B הם שני מאורעות בלתי תלויים שההסתברויות שלהם הן 0.3 ו- 0.8 בהתאמה. מהי ההסתברות שלפחות אחד המאורעות יקרה?
פתח שאלה 2
ידוע כי ההסתברות ל- 3 מוצרים פגומים בקו ייצור היא 0.136. ההסתברות ל- 4 מוצרים פגומים או יותר בקו זה היא 0.345, וההסתברות ל- 4 מוצרים פגומים או פחות בקו היא 0.697. מהי ההסתברות ל- 4 מוצרים פגומים בדיוק בקו זה?
פתח שאלה 3
ישראל בוחר בצורה מקרית לבקר באחת משלוש הערים הבאות: תל אביב, חיפה וירושלים. ההסתברות שבתל אביב ירד גשם היא 1/6. ההסתברות שבחיפה ירד גשם היא 1/4. ההסתברות שבירושלים ירד גשם היא 1/3. ישראל חזר כשמכוניתו רטובה. מהי ההסתברות שהוא ביקר בירושלים?
פתח שאלה 4
שלושה ניסויים נערכים בזה אחר זה. הנח ששלושת הניסויים אינם תלויים זה בזה. הסתברות ההצלחה בניסוי הראשון היא 0.5, הסתברות ההצלחה בניסוי השני היא 0.6 והסתברות ההצלחה בניסוי השלישי היא 0.7. מהי ההסתברות להצליח רק בניסוי השלישי?
פתח שאלה 5
שני טילים מסוגים שונים משוגרים בזה אחר זה לעבר מטרה מסוימת. הסתברות הפגיעה של הטיל הראשון במטרה היא 0.8. הסתברות הפגיעה של הטיל השני במטרה היא 0.7. הנח שהפגיעה של הטילים אינה תלויה זה בזה. מהי ההסתברות שהמטרה תיפגע על ידי הטיל השני בלבד?
פתח שאלה 6
במועצה של יישוב קהילתי בשרון יש 5 חברים לפי ההרכב הבא:
פתח שאלה 7
נגדיר את X כמשתנה מקרי הסופר את מספר הבנים במשפחה בת שלושה ילדים. מהי פונקציית ההסתברות של משתנה זה, בהנחה שההסתברות להולדת בת שווה להסתברות להולדת בן?
פתח שאלה 8
חוקר בדק את הקשר בין הרגלי הצפייה בתכנית הטלוויזיה "כוכב נולד" (צופה/לא צופה) לבין רמת ההשכלה של 100 אנשים שנדגמו באופן אקראי. להלן תוצאות הבדיקה:
פתח שאלה 9
ההסתברות שבחודש ינואר ירד גשם ביום מסוים היא 0.4.
פתח שאלה 10
מהו הממוצע וסטית התקן של מספר הספרים החודשי הנשאלים על ידי הסטודנטים בספריה?
גרסה להדפסה גרסה להדפסה