*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
דף הבית - Home
על המגמה - About
מפרטי המגמה
__פרטי החלופות
__חלוקת שעות הוראה
__מפרטי המעבדות
__טכנאים - כיתה י"ג
תכניות לימודים
__תקשוב א
__תקשוב ב
__תקשוב ג'
__מבוא לתקשוב
__כיתת טכנאים י"ג תקשוב
דף קשר
מאגר משאבים
קישורים
דרישות / הרכב / מפרטי המגמה 
רשת עמל > מגמת תקשוב > מפרטי המגמה
הרכב מקצועות 

  דרישות מינימאליות לתעודות:

לתעודה טכנולוגית: 
                             
מינימום 7 יח"ל
מורכב מ:
לפחות 1 יח"ל מחלופה א', לפחות 3 יח"ל מחלופה ב', לפחות 3 יח"ל מחלופה ג.

לתעודת בגרות:
                           מינימום 11 יח"ל

מורכב מ: לפחות 3 יח"ל מחלופה א', לפחות 3 יח"ל מחלופה ב', לפחות 3 יח"ל מחלופה ג.

הרכב מלבני
*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר