*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
דף הבית - Home
על המגמה - About
מפרטי המגמה
__פרטי החלופות
__חלוקת שעות הוראה
__מפרטי המעבדות
__טכנאים - כיתה י"ג
תכניות לימודים
__תקשוב א
__תקשוב ב
__תקשוב ג'
__מבוא לתקשוב
__כיתת טכנאים י"ג תקשוב
דף קשר
מאגר משאבים
קישורים

חלופות מקצועות להוראה במגמת תקשוב ברשת עמל:

 

חלופה א'  מקצוע מבוא / ידע כללית (עד 3 יחידות לימוד – לפחות 1 יחידות)

1 יח"ל מדעי הטכנולוגיה [שאלון894101] 3 ש"ש. (אין אפשרות של מקצוע טכנולוגית אחרת).     מבחן בכתב.

2 יח"ל  (השלמה ל-3 טכנולוגיה) טכנולוגיה במערכות תקשוב [שאלון 894202]. 6 ש"ש. (מתחבר שלאלון 894101 בלבד)

                מבוא לתקשוב, חובה ללמד מקצוע זו.  מזמינים בוחן דרך האתר של תקשוב.

 

חלופה ב' מקצוע מוביל  (עד 5 יחידות לימוד – לפחות 3 יחידות)

1 יח"ל מעבדת מערכות תקשוב  (תקשוב א') [שאלון 805101] 3 ש"ש.  חובה ללמד מקצוע זו.  מזמינים בוחן דרך האתר.

2 יח"ל מבחן בכתב מערכות תקשוב (תקשוב ב') [שאלון 805201] 6 ש"ש.

2 יח"ל (השלמה ל-5) מבחן בכתב מערכות תקשוב  (תקשוב ג') [שאלון 805202] 6 ש"ש.
           לומדים מקצוע זו אפילו שלא ניגשים למבחן בגרות חיצוני, הוא חלק מתקציב השעות.

 

חלופה ג' מקצוע התמחות (עד 5 יחידות לימוד – לפחות 3 יחידות , בשלב זה אין אישור ליחידה 1 בלבד)

5 יח"ל, נבחנים בהגנת פרויקט תשתיות מחשוב, לומדים 6 ש"ש בכיתה י"א ו-9 ש"ש בכיתה י"ב.  (אפשר 3 יח"ל במקום 5).
[שאלון 806599]. מזמינים בוחן דרך האתר של תקשוב.
      (ניתן להחליף הנושא תשתיות מחשוב ביישומים גרפיים).

 

 

 

 

 

 

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר