*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
דף הבית - Home
על המגמה - About
מפרטי המגמה
תכניות לימודים
__תקשוב א
__תקשוב ב
__תקשוב ג'
__מבוא לתקשוב
__כיתת טכנאים י"ג תקשוב
דף קשר
מאגר משאבים
קישורים

תוכנית לימודים לכיתות י"ג
שם המגמה: תקשוב
סמל המגמה: 3591
שם ההתמחות: מערכות תקשוב

טרימסטר

טרימסטר א

טרימסטר ב

טרימסטר ג

סך כל השעות

מקצוע

ע

ה

ע

ה

ע

ה

ע

ה

לימודי תשתית

רשתות תקשורת

3

3

-

-

-

-

36

36

מערכות רשת קנייניות

2

1

2

1

-

-

48

24

אנגלית טכנית

3

-

3

-

-

-

72

-

בסיסי נתונים

7

1

7

1

-

-

168

24

סה"כ

15

5

12

2

-

-

324

84

לימודי התמחות

וירטואליזציה
(
virtualization)

6

1

6

1

-

-

144

24

שפת תכנות Perl

6

1

6

1

-

-

144

24

אבטחת מידע

-

-

8

2

-

-

96

24

UNIX

5

4

2

2

-

-

84

72

הנחיית עבודת גמר לטכנאים

-----

-

-

2

-

12

-

96

סה"כ

17

6

22

8

-

12

468

240

לימודי הכוונה

שיווק או יזמות

-

-

-

-

10

-

60

-

סך הכול שעות

32

11

34

10

10

12

852

324

            בחינות חיצוניות:   

          1. בסיסי נתונים ורשתות תקשורת (4 שעות).

          2. אבטחת מידע ושפות תכנות (4 שעות).

          3. מעבדה במערכות תקשוב (בחינת מעבדה זו תכלול גם את כל החומר הנלמד ב-UNIX גם בשעות העיוניות וגם בשעות ההתנסות . בחינה פנימית זו מוכרת על ידי משרד החינוך ).

         4. הגנה על עבודות גמר. העבודה תכלול את: וירטואליזצייה - יצירת מכונות וירטואליות בשימוש במערכותUnix  או על מערכות קנייניות. רשתות תקשורת רחבות, אבטחת רשתות עם פיתוח ב- Perl.


     בברכה,

                        שאול קובל
         
מנחה של מגמת תקשוב ברשת עמל

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר