*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
__תקשוב א
__תקשוב ב
__תקשוב ג'
__מבוא לתקשוב
____תוכנית המבוא
__כיתת טכנאים י"ג תקשוב
טכנולוגיות של מערכות תקשוב - מבוא לתקשוב 
 

סיכום הנחיות להוראה ועבודה במקצוע טכנולוגיה במערכות תקשוב, סמל 894202

טכנולוגיה במערכות תקשוב [מתוך האתר של משרד החינוך]

התפיסה הרעיונית של התוכנית

"מהפכת התקשורת והמחשבים" משנה את פני החברה כולה , עולם התקשורת והמחשבים מתפתח מרגע לרגע ומתקדם בצעדי ענק אל הלא נודע . תחום ה"תקשוב" המורכב מתקשורת ומחשוב מאפשר את המהפכה בעולם הטכנולוגי ומקדם אותה שלב אחרי שלב. מערכות המחשב ומערכות התקשורת של היום מוכיחות שהעולם הינו כפר אחד גלובלי שאפשר לנוע בו בצורה וירטואלית ממקום למקום בזמן קצר והחיוניות בתקשורת הינה הכרחית לאנשים פרטים ולארגונים .
תוכנית הלימודים "מבוא למגמת תקשוב" הינה חלק מהמקצוע "תקשוב" והיא הכרחית להמשך הלימודים במקצוע "תקשוב" . תוכנית לימודים זו מהוה חלק ראשוני והכרחי ללימודי מגמת "תקשוב" על כל יחידות הלימוד שבה .
תוכנית לימודים זו נועדה להקנות לתלמיד ידע בסיסי לפני כניסתו לעולם ה"תקשוב" והטכנולוגיה, יחד עם זאת לאפשר לתלמיד להכיר גם את עולם הטכנולוגיה וגם להפגישו עם חוקי ונהלי עולם העבודה .
בתוכנית זו ירכוש התלמיד מיומנויות אשר ימנפו את התלמיד בעולם התעסוקה ובעולם התעשייה המתפתחת .
אחת הכוונות של התכנית הזו היא לשפר את הידע באנגלית כדי להתמודד עם המונחים הטכניים ועם במידע הקשור בתחום הדעת באינטרנט.
חלק מהדרישות הקשורות בלמידת האנגלית הטכנית היא הגשת התלקיט כאשר כל המונחים המקצועיים ורצוי גם שאר התלקיט יוגשו באנגלית.

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר