*
 
כניסה
דלג על קישורי ניווט
דף הבית - Home
על המגמה - About
מפרטי המגמה
__פרטי החלופות
__חלוקת שעות הוראה
__מפרטי המעבדות
__טכנאים - כיתה י"ג
תכניות לימודים
__תקשוב א
__תקשוב ב
__תקשוב ג'
__מבוא לתקשוב
__כיתת טכנאים י"ג תקשוב
דף קשר
מאגר משאבים
קישורים
תקשוב ב' - יחידות לימוד תקשוב 2-3 
 

 

בשלב זה תרם כתבנו את התוכנית, יש לפנות ל:

http://tikshuv.csit.org.il/default.aspx?MenuShow=DOCS&Doc_ID=134

 

              תודה,
                      שאול קובל

*
 
דף הבית צור קשר על בית הספר תקנון האתר מפת האתר